BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Ổ cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO310GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 579,651 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO313GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 667,896 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO315GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 972,429 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO315RPGY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,179,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 20A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO320GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,140,268 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 32A-230V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO332GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,266,580 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 32A-500V-4P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO432GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,522,664 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 20A-500V-5P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO520GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,984,654 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Ổ cắm Schneider 32A-500V-5P-IP66

Mã sản phẩm: S56SO532GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,984,654 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.