BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 16A-400V-5P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 16A-400V-5P-IP44

MPN: PKF16W435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 340,869
4+ 320,417
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 16A-230V-3P-IP67

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKF16W723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 524,281
2+ 492,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

MPN: PKF16W734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 580,516
2+ 545,686
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

MPN: PKF16W735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 672,222
2+ 631,889
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP44

MPN: PKF32W423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 430,845
4+ 404,994
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-4P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKF32W434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 477,563
4+ 448,909
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-5P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-5P-IP44

MPN: PKF32W435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 472,372
4+ 444,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP67

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP67

MPN: PKF32W723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 703,368
2+ 661,166
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

MPN: PKF32W734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 724,131
2+ 680,684
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

MPN: PKF32W735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 853,904
2+ 802,670
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày