BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F113-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 120,284
15+ 110,661
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 16A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 16A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F1132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 362,637
5+ 333,626
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F114-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 147,015
15+ 135,254
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F1142-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 418,771
4+ 385,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F115-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 155,926
15+ 143,452
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F1152-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 458,865
4+ 422,156
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F123-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 166,617
10+ 153,288
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 32A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 32A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F1232-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 490,050
4+ 450,846
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F124-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 175,528
10+ 161,486
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F1242-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 525,690
3+ 483,635
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F125-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 188,001
10+ 172,961
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F1252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 556,875
3+ 512,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F133-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 873,179
2+ 803,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F134-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 962,280
2+ 885,298
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F135-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,051,379
2+ 967,269
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F143-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,138,400
2+ 1,967,328
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F144-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,272,050
2+ 2,090,286
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F145-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,405,700
2+ 2,213,244
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 16A-230V-3P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKF16W423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 239,697
5+ 225,315
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 16A-400V-4P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKF16W434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 299,413
5+ 281,449
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày