BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ Cắm Nổi - Loại Kín Nước (Schneider)

Ổ Cắm Nổi - Loại Kín Nước (Schneider)

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 16A-230V-3P-IP67

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKF16W723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 478,564
3+ 449,850
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP67

MPN: PKF16W734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 529,987
3+ 498,187
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP67

MPN: PKF16W735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 613,756
3+ 576,931
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP67

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP67

MPN: PKF32W723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 641,956
3+ 603,438
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

MPN: PKF32W734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 661,032
3+ 621,370
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

MPN: PKF32W735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 779,636
5+ 732,858
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày