BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F113-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 122,513
10+ 112,712
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F114-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 149,738
10+ 137,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F115-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 158,813
10+ 146,108
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F123-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 169,703
10+ 156,126
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F124-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 178,776
10+ 164,474
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F125-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 191,483
10+ 176,164
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày