BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F61132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,425,600
2+ 1,311,552
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu đỏ loại nhỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu đỏ loại nhỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F61252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,594,891
2+ 1,467,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F75252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,735,369
2+ 2,516,540
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 13A-250V-3P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 13A-250V-3P-IP66

MPN: S56C313GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,121,349
2+ 1,054,068
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 15A-250V-3P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 15A-250V-3P-IP66

MPN: S56C315RPGY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,604,889
2+ 1,508,596
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-250V-3P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-250V-3P-IP66

MPN: S56C320GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,462,232
2+ 1,374,499
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-250V-3P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-250V-3P-IP66

MPN: S56C332GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,116,629
2+ 1,989,631
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-500V-4P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-500V-4P-IP66

MPN: S56C420GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,116,629
2+ 1,989,631
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-500V-4P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-500V-4P-IP66

MPN: S56C432GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,116,629
2+ 1,989,631
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 50A-500V-4P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 50A-500V-4P-IP66

MPN: S56C450GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,546,258
2+ 2,393,483
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-500V-5P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-500V-5P-IP66

MPN: S56C520GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,811,093
2+ 3,582,427
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-500V-5P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-500V-5P-IP66

MPN: S56C532GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,981,120
2+ 3,742,253
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày