BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F313-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 124,741
15+ 114,762
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-P67

MPN: F3132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 289,575
6+ 266,409
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F314-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 138,996
15+ 127,876
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-P67

MPN: F3142-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 334,124
5+ 307,394
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F315-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 147,015
15+ 135,254
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-P67

MPN: F3152-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 356,400
5+ 327,888
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F323-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 155,926
15+ 143,452
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-P67

MPN: F3232-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 365,309
5+ 336,084
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F324-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 160,380
10+ 147,550
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-P67

MPN: F3242-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 383,129
5+ 352,479
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F325-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 184,437
10+ 169,682
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-P67

MPN: F3252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 400,951
4+ 368,875
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 63A-230V-3P-6H-P66/67

MPN: F333-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 525,690
3+ 483,635
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 63A-400V-4P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 63A-400V-4P-6H-P66/67

MPN: F334-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 592,515
3+ 545,114
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 63A-400V-5P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 63A-400V-5P-6H-P66/67

MPN: F335-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 632,610
3+ 582,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 125A-230V-3P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 125A-230V-3P-6H-P66/67

MPN: F343-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,398,871
2+ 1,286,962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 125A-400V-4P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 125A-400V-4P-6H-P66/67

MPN: F344-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,496,881
2+ 1,377,131
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 125A-400V-5P-6H-P66/67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 125A-400V-5P-6H-P66/67

MPN: F345-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,585,980
2+ 1,459,102
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKF16G423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 175,833
5+ 165,283
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKF16G434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 196,568
5+ 184,774
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày