BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F313-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 127,050
10+ 116,886
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F314-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 141,570
10+ 130,244
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F315-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 149,738
10+ 137,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F323-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 158,813
10+ 146,108
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F324-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 163,350
10+ 150,282
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F325-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 187,853
10+ 172,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKF16G423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 192,929
4+ 181,353
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKF16G434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 215,423
4+ 202,498
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

MPN: PKF16G435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 234,456
4+ 220,389
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP44

MPN: PKF32G423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 294,151
4+ 276,502
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKF32G434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 312,320
4+ 293,581
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

Ổ cắm âm dạng thẳng màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

MPN: PKF32G435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 357,308
4+ 335,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày