BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Chiều Ren

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Số Rãnh Cắt

Khóa Chân

Loại Chân

Dùng Cho Lỗ

Phân Loại

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Mũi Taro Máy

Mũi Taro Máy

Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M2 x 0.4

Mã sản phẩm: T1022132
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 274,050 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M2.5 x 0.45

Mã sản phẩm: T1022172
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 230,549 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M3 x 0.5

Mã sản phẩm: T1022202
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 130,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M4 x 0.7

Mã sản phẩm: T1022242
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 149,349 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M5 x 0.8

Mã sản phẩm: T1022282
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 129,050 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M6 x 1.0

Mã sản phẩm: T1022312
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 136,301 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M6 x 0.75

Mã sản phẩm: T1022322
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 145,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M8 x 1.25

Mã sản phẩm: T1022363
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 188,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M8 x 1.0

Mã sản phẩm: T1022373
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 200,101 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M8 x 0.75

Mã sản phẩm: T1022383
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 200,101 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M10 x 1.5

Mã sản phẩm: T1022423
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 276,949 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M10 x 1.25

Mã sản phẩm: T1022433
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 262,449 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M2.6 x 0.45

Mã sản phẩm: T1022492
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 192,850 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M12 x 1.75

Mã sản phẩm: T1022504
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 381,350 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M12 x 1.5

Mã sản phẩm: T1022513
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 361,051 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M14 x 2.0

Mã sản phẩm: T1022544
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 429,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M14 x 1.5

Mã sản phẩm: T1022553
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 429,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M16 × 2.0

Mã sản phẩm: T1022604
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 500,249 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M16 × 1.5

Mã sản phẩm: T1022613
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 500,249 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Mũi taro thẳng YG1 đen HSS-EX M18 × 2.5

Mã sản phẩm: T1022654
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 591,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.