MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Khoét THẮNG LỢI

Mũi Khoét THẮNG LỢI

Mũi Khoét sử dụng để gia công lỗ trên các bề mặt tấm kim loại, nhựa,...Mũi khoét có cấu tạo gồm 2 phần, một phần là mũi khoan tâm sử dụng để khoan mồi và định vị cho lưỡi khoét, Phần thứ 2 (phần chính) là lưỡi khoét có kích thước theo size của mũi khoét.

Size
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Thương Hiệu

Khoét Hợp Kim TL 12Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 12

1129TL012
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 40.100,00 ₫
10+ (Cái) 36.090,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 13Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 13

1129TL013
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 43.400,00 ₫
10+ (Cái) 39.060,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 14Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 14

1129TL014
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 46.700,00 ₫
5+ (Cái) 42.030,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 15Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 15

1129TL015
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 50.000,00 ₫
5+ (Cái) 45.000,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 16Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 16

1129TL016
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 53.400,00 ₫
5+ (Cái) 48.060,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 17Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 17

1129TL017
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 56.800,00 ₫
5+ (Cái) 51.120,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 18Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 18

1129TL018
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 60.100,00 ₫
5+ (Cái) 54.090,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 19Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 19

1129TL019
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 63.500,00 ₫
5+ (Cái) 57.150,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 20Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 20

1129TL020
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 66.700,00 ₫
5+ (Cái) 60.030,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 21Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 21

1129TL021
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 70.100,00 ₫
5+ (Cái) 63.090,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 22Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 22

1129TL022
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 73.400,00 ₫
5+ (Cái) 66.060,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 24Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 24

1129TL024
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 80.200,00 ₫
5+ (Cái) 72.180,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 25Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 25

1129TL025
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 83.500,00 ₫
5+ (Cái) 75.150,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 26Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 26

1129TL026
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 86.800,00 ₫
5+ (Cái) 78.120,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 27Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 27

1129TL027
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 90.100,00 ₫
5+ (Cái) 81.090,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 28Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 28

1129TL028
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 93.500,00 ₫
5+ (Cái) 84.150,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 29Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 29

1129TL029
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 96.800,00 ₫
5+ (Cái) 87.120,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 30Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 30

1129TL030
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 100.200,00 ₫
5+ (Cái) 90.180,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 31Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 31

1129TL031
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 103.400,00 ₫
5+ (Cái) 93.060,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Khoét Hợp Kim TL 32*Danh mục: Mũi Khoét THẮNG LỢI

Khoét Hợp Kim TL 32*

1129TL032
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 106.800,00 ₫
5+ (Cái) 96.120,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 2 ngày