MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi Khoét sử dụng để gia công lỗ trên các bề mặt tấm kim loại, nhựa,...Mũi khoét có cấu tạo gồm 2 phần, một phần là mũi khoan tâm sử dụng để khoan mồi và định vị cho lưỡi khoét, Phần thứ 2 (phần chính) là lưỡi khoét có kích thước theo size của mũi khoét.

Bản vẽ kỹ thuật
Đường Kính Cán (D2)
Chiều Dài Làm Việc
Độ Sâu Khoan
Dùng Cho
Size (D1)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Vật Liệu

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 18 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 18 mm

PL20180
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 259.200,00 ₫
2+ (Cái) 233.280,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 20 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 20 mm

PL20200
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 290.400,00 ₫
2+ (Cái) 261.360,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 21 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 21 mm

PL20210
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 290.400,00 ₫
2+ (Cái) 261.360,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 22 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 22 mm

PL20220
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 290.400,00 ₫
2+ (Cái) 261.360,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 24 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 24 mm

PL20240
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 290.400,00 ₫
2+ (Cái) 261.360,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 26 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 26 mm

PL20260
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 338.400,00 ₫
2+ (Cái) 304.560,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 28 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 28 mm

PL20280
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 338.400,00 ₫
2+ (Cái) 304.560,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 30 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 30 mm

PL20300
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 338.400,00 ₫
2+ (Cái) 304.560,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 35 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 35 mm

PL20350
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 400.800,00 ₫
2+ (Cái) 360.720,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 36 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 36 mm

PL20360
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 462.000,00 ₫
2+ (Cái) 415.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 38 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 38 mm

PL20380
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 462.000,00 ₫
2+ (Cái) 415.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 40 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 40 mm

PL20400
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 462.000,00 ₫
2+ (Cái) 415.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 42 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 42 mm

PL20420
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 532.800,00 ₫
2+ (Cái) 479.520,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 45 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 45 mm

PL20450
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 532.800,00 ₫
2+ (Cái) 479.520,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 48 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 48 mm

PL20480
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 532.800,00 ₫
2+ (Cái) 479.520,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 50 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 50 mm

PL20500
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 603.600,00 ₫
2+ (Cái) 543.240,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 55 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 55 mm

PL20550
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 681.600,00 ₫
2+ (Cái) 613.440,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 60 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 60 mm

PL20600
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 768.000,00 ₫
2+ (Cái) 691.200,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 65 mmDanh mục: Mũi Khoét 3Keego Loại PL

Mũi khoét hợp kim PL 3Keego 65 mm

PL20650
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 908.400,00 ₫
2+ (Cái) 817.560,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày