BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.1 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.1 mm

MPN: D1GP103111
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.2 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.2 mm

MPN: D1GP103112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.3 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.3 mm

MPN: D1GP103113
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.4 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.4 mm

MPN: D1GP103114
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.5 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.5 mm

MPN: D1GP103115
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 171,101
4+ 159,124
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.6 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.6 mm

MPN: D1GP103116
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 178,350
4+ 165,865
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.7 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.7 mm

MPN: D1GP103117
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 178,350
4+ 165,865
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.8 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.8 mm

MPN: D1GP103118
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 178,350
4+ 165,865
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.9 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11.9 mm

MPN: D1GP103119
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 178,350
4+ 165,865
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12 mm

MPN: D1GP103120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 178,350
4+ 165,865
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.1 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.1 mm

MPN: D1GP103121
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 192,850
4+ 179,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.2 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.2 mm

MPN: D1GP103122
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 192,850
4+ 179,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.3 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.3 mm

MPN: D1GP103123
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 192,850
4+ 179,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.4 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.4 mm

MPN: D1GP103124
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 204,450
4+ 190,139
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.5 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.5 mm

MPN: D1GP103125
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 210,250
4+ 195,532
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.6 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.6 mm

MPN: D1GP103126
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,051
4+ 200,928
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.7 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.7 mm

MPN: D1GP103127
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,051
4+ 200,928
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.8 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.8 mm

MPN: D1GP103128
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,051
4+ 200,928
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.9 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D12.9 mm

MPN: D1GP103129
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,051
4+ 200,928
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D13 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D13 mm

MPN: D1GP103130
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 220,400
4+ 204,972
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày