BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9 mm

MPN: D1GP103090
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 101,499
10+ 94,394
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.1 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.1 mm

MPN: D1GP103091
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 115,999
10+ 107,879
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.3 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.3 mm

MPN: D1GP103093
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 118,899
10+ 110,576
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.4 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.4 mm

MPN: D1GP103094
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 118,899
10+ 110,576
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.5 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.5 mm

MPN: D1GP103095
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 118,899
10+ 110,576
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.6 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.6 mm

MPN: D1GP103096
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 123,251
10+ 114,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.7 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.7 mm

MPN: D1GP103097
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 123,251
10+ 114,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.8 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.8 mm

MPN: D1GP103098
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 123,251
10+ 114,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.9 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.9 mm

MPN: D1GP103099
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 123,251
10+ 114,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10 mm

MPN: D1GP103100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 127,600
10+ 118,668
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.1 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.1 mm

MPN: D1GP103101
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 137,751
10+ 128,108
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.2 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.2 mm

MPN: D1GP103102
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 137,751
10+ 128,108
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.3 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.3 mm

MPN: D1GP103103
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 140,650
10+ 130,805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.4 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.4 mm

MPN: D1GP103104
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 140,650
10+ 130,805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.5 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.5 mm

MPN: D1GP103105
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 140,650
10+ 130,805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.6 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.6 mm

MPN: D1GP103106
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 147,899
4+ 137,547
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.7 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.7 mm

MPN: D1GP103107
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 147,899
4+ 137,547
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.8 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.8 mm

MPN: D1GP103108
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 147,899
4+ 137,547
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.9 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.9 mm

MPN: D1GP103109
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 147,899
4+ 137,547
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11 mm

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11 mm

MPN: D1GP103110
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 152,251
4+ 141,594
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày