MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi Khoan Phủ TiN

Bản vẽ kỹ thuật
Dùng Cho
Chiều Dài Xoắn (L1)
Tổng Chiều Dài (L)
Đường Kính (D)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Xử Lý Bề Mặt
Vật Liệu

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1 mm

D1GP103010
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.1 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.1 mm

D1GP103011
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.2 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.2 mm

D1GP103012
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.3 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.3 mm

D1GP103013
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.4 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.4 mm

D1GP103014
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.5 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.5 mm

D1GP103015
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.6 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.6 mm

D1GP103016
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.7 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.7 mm

D1GP103017
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.8 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.8 mm

D1GP103018
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.9 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.9 mm

D1GP103019
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2 mm

D1GP103020
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.1 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.1 mm

D1GP103021
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.2 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.2 mm

D1GP103022
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.3 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.3 mm

D1GP103023
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.4 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.4 mm

D1GP103024
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.5 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.5 mm

D1GP103025
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.6 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.6 mm

D1GP103026
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.7 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.7 mm

D1GP103027
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.8 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.8 mm

D1GP103028
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.9 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ TiN

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.9 mm

D1GP103029
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.300,00 ₫
10+ (Cái) 13.770,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày