BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D3 mm

MPN: D1101030
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 18,850
50+ 17,530
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.1 mm

MPN: D1101031
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 18,850
50+ 17,530
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.2 mm

MPN: D1101032
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 18,850
50+ 17,530
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.3 mm

MPN: D1101033
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 18,850
50+ 17,530
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.4 mm

MPN: D1101034
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 18,850
50+ 17,530
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.5 mm

MPN: D1101035
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 18,850
50+ 17,530
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.6 mm

MPN: D1101036
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,299
50+ 18,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.7 mm

MPN: D1101037
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 20,299
50+ 18,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.8 mm

MPN: D1101038
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 21,749
50+ 20,227
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D3.9 mm

MPN: D1101039
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 21,749
50+ 20,227
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D4 mm

MPN: D1101040
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 21,749
50+ 20,227
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.1 mm

MPN: D1101041
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,651
50+ 22,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.2 mm

MPN: D1101042
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,651
50+ 22,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.3 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.3 mm

MPN: D1101043
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,651
50+ 22,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.4 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.4 mm

MPN: D1101044
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,651
50+ 22,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.5 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.5 mm

MPN: D1101045
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,651
50+ 22,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.6 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.6 mm

MPN: D1101046
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,551
50+ 25,622
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.7 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.7 mm

MPN: D1101047
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,551
50+ 25,622
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.8 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.8 mm

MPN: D1101048
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,551
50+ 25,622
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.9 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D4.9 mm

MPN: D1101049
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 27,551
50+ 25,622
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày