MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Bản vẽ kỹ thuật
Dùng Cho
Chiều Dài Xoắn (L1)
Tổng Chiều Dài (L)
Đường Kính (D)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Xử Lý Bề Mặt
Vật Liệu

Mũi khoan thép YG1 HSS D1 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D1 mm

D1101010
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D1.1 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.1 mm

D1101011
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D1.2 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.2 mm

D1101012
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D1.3 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.3 mm

D1101013
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D1.4 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.4 mm

D1101014
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D1.5 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.5 mm

D1101015
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D1.6 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.6 mm

D1101016
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D1.7 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.7 mm

D1101017
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D1.8 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.8 mm

D1101018
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D1.9 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.9 mm

D1101019
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D2 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D2 mm

D1101020
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D2.1 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D2.1 mm

D1101021
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D2.2 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D2.2 mm

D1101022
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D2.3 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D2.3 mm

D1101023
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D2.4 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D2.4 mm

D1101024
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 13.100,00 ₫
10+ (Cái) 11.790,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D2.5 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D2.5 mm

D1101025
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 14.200,00 ₫
10+ (Cái) 12.780,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D2.6 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D2.6 mm

D1101026
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 14.200,00 ₫
10+ (Cái) 12.780,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D2.7 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D2.7 mm

D1101027
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 14.200,00 ₫
10+ (Cái) 12.780,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D2.8 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D2.8 mm

D1101028
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 14.200,00 ₫
10+ (Cái) 12.780,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi khoan thép YG1 HSS D2.9 mmDanh mục: Mũi Khoan Phủ Oxit Đen

Mũi khoan thép YG1 HSS D2.9 mm

D1101029
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 14.200,00 ₫
10+ (Cái) 12.780,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 1 ngày