MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP
Đường Kính (F)
Đường Kính (E)
Kích Thước (D)
Đường Kính Thân (A)
Phân Loại
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Ma Ní Bầu Inox 304 M6Danh mục: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M6

0203BM060H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 23.700,00 ₫
2+ (Cái) 17.775,00 ₫
20+ (Cái) 15.405,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M8Danh mục: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M8

0203BM080H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 35.200,00 ₫
2+ (Cái) 26.400,00 ₫
20+ (Cái) 22.880,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M10Danh mục: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M10

0203BM100H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 52.900,00 ₫
5+ (Cái) 39.675,00 ₫
20+ (Cái) 34.385,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Tồn kho 8 cái, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M12Danh mục: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M12

0203BM120H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 72.000,00 ₫
5+ (Cái) 54.000,00 ₫
50+ (Cái) 46.800,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M14Danh mục: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M14

0203BM140H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 115.500,00 ₫
10+ (Cái) 86.625,00 ₫
100+ (Cái) 75.075,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M16Danh mục: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M16

0203BM160H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 156.200,00 ₫
10+ (Cái) 117.150,00 ₫
100+ (Cái) 101.530,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M18Danh mục: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M18

0203BM180H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 325.500,00 ₫
10+ (Cái) 244.125,00 ₫
100+ (Cái) 211.575,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 2 ngày

Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Vật Liệu Inox 304 Đường Kính Thân 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm Hình Dạng Bầu (Omega)

Bản vẽ kỹ thuật