MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Vật Liệu Inox 304 Đường Kính Thân 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm Hình Dạng Bầu (Omega)

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Đường Kính Thân
Phân Loại

Ma Ní Bầu Inox 304 M6Category: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M6

0203BM060H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 23.700,00 ₫
2+ (Cái) 17.775,00 ₫
20+ (Cái) 15.405,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M8Category: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M8

0203BM080H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 35.200,00 ₫
2+ (Cái) 26.400,00 ₫
20+ (Cái) 22.880,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M10Category: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M10

0203BM100H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 52.900,00 ₫
5+ (Cái) 39.675,00 ₫
20+ (Cái) 34.385,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 8 Cái
Leadtime
2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M12Category: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M12

0203BM120H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 72.000,00 ₫
5+ (Cái) 54.000,00 ₫
50+ (Cái) 46.800,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M14Category: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M14

0203BM140H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 115.500,00 ₫
10+ (Cái) 86.625,00 ₫
100+ (Cái) 75.075,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M16Category: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M16

0203BM160H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 156.200,00 ₫
10+ (Cái) 117.150,00 ₫
100+ (Cái) 101.530,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Ma Ní Bầu Inox 304 M18Category: Ma Ní Bầu

Ma Ní Bầu Inox 304 M18

0203BM180H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 325.500,00 ₫
10+ (Cái) 244.125,00 ₫
100+ (Cái) 211.575,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày