MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x4 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x4

B04M0201004TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1000 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x5 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x5

B04M0201005TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1000 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x6 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x6

B04M0201006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1000 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x8 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x8

B04M0201008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x10 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x10

B04M0201010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.800,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 850 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x12 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2x12

B04M0201012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.100,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 900 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x4 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x4

B04M0251004TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1000 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x5 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x5

B04M0251005TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x6 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x6

B04M0251006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.300,00 ₫
100+ (Con) 2.475,00 ₫
1000+ (Con) 1.980,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x8 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x8

B04M0251008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.800,00 ₫
100+ (Con) 2.850,00 ₫
1000+ (Con) 2.280,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1000 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x10 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x10

B04M0251010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.800,00 ₫
100+ (Con) 2.850,00 ₫
1000+ (Con) 2.280,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x12 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x12

B04M0251012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.800,00 ₫
100+ (Con) 2.850,00 ₫
1000+ (Con) 2.280,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x16 Category: Button Socket Hex Head Screw M1.6 - M2 - M2.5, Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M2.5x16

B04M0251016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.800,00 ₫
100+ (Con) 2.850,00 ₫
1000+ (Con) 2.280,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x6 Category: Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x6

B04M0301006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 220,00 ₫
500+ (Con) 165,00 ₫
5000+ (Con) 143,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 535 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x8 Category: Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x8

B04M0301008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 240,00 ₫
500+ (Con) 180,00 ₫
5000+ (Con) 156,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
15 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x10 Category: Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x10

B04M0301010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 290,00 ₫
500+ (Con) 217,50 ₫
5000+ (Con) 188,50 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 1341 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x12 Category: Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x12

B04M0301012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 330,00 ₫
500+ (Con) 247,50 ₫
5000+ (Con) 214,50 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 2774 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x16 Category: Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x16

B04M0301016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 400,00 ₫
500+ (Con) 300,00 ₫
5000+ (Con) 260,00 ₫
Mua tối thiểu 200
Đang còn 3170 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x20 Category: Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x20

B04M0301020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 490,00 ₫
500+ (Con) 367,50 ₫
5000+ (Con) 318,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 2490 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x25 Category: Lục Giác Chìm Mo Inox 304 ISO7380

LGC Mo inox 304 ISO7380 M3x25

B04M0301025TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 600,00 ₫
500+ (Con) 450,00 ₫
5000+ (Con) 390,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 700 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày