BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Khớp Nối Nhanh

Khớp Nối Nhanh

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2P SUS304 1/4in 17mm

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2P SUS304 1/4in 17mm

MPN: KS-2PSUS304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 315,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2S SUS304 1/4in 17mm

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2S SUS304 1/4in 17mm

MPN: KS-2SSUS304
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 830,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22PB Dây Ø6.5 ×10Ø

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22PB Dây Ø6.5 ×10Ø

MPN: NL-22PB
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 58,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22PF (1/4in) Ren trong 13

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22PF (1/4in) Ren trong 13

MPN: NL-22PF
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 31,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22PH (1/4in) Dây phi 8

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22PH (1/4in) Dây phi 8

MPN: NL-22PH
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 31,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22PM (1/4in) Ren ngoài 13

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22PM (1/4in) Ren ngoài 13

MPN: NL-22PM
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 31,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22SB Dây Ø6.5 ×10Ø

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22SB Dây Ø6.5 ×10Ø

MPN: NL-22SB
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 148,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22SF (1/4in) Ren trong 13

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22SF (1/4in) Ren trong 13

MPN: NL-22SF
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 99,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22SH (1/4in) Dây phi 8

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22SH (1/4in) Dây phi 8

MPN: NL-22SH
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 171,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22SM (1/4in) ren ngoài 13

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22SM (1/4in) ren ngoài 13

MPN: NL-22SM
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 99,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22SM-SUS 304 (1/4in) Ren ngoài 13

Khớp Nối Nhanh NKC NL-22SM-SUS 304 (1/4in) Ren ngoài 13

MPN: NL-22SM-SUS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 644,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23PB Dây Ø8.5 ×12.5Ø

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23PB Dây Ø8.5 ×12.5Ø

MPN: NL-23PB
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 66,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23PF (3/8in) Ren trong 17

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23PF (3/8in) Ren trong 17

MPN: NL-23PF
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 35,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23PH (3/8in) Dây phi 10

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23PH (3/8in) Dây phi 10

MPN: NL-23PH
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 36,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23PM (3/8in) Ren ngoài 17

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23PM (3/8in) Ren ngoài 17

MPN: NL-23PM
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 35,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23SB Dây Ø8.5 ×12.5Ø

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23SB Dây Ø8.5 ×12.5Ø

MPN: NL-23SB
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 155,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23SF (3/8in) Ren trong 17

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23SF (3/8in) Ren trong 17

MPN: NL-23SF
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 105,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23SH (3/8in) Dây phi 10

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23SH (3/8in) Dây phi 10

MPN: NL-23SH
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 105,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23SM (3/8in) Ren ngoài 17

Khớp Nối Nhanh NKC NL-23SM (3/8in) Ren ngoài 17

MPN: NL-23SM
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 105,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC NL-24PF (1/2in) Ren trong 21

Khớp Nối Nhanh NKC NL-24PF (1/2in) Ren trong 21

MPN: NL-24PF
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 48,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày