MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Kềm - Kéo

Thương Hiệu
Loại
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Kích Thước

Kéo cắt sắt Stanley 8''Category: Kềm - Kéo

Kéo cắt sắt Stanley 8''

14-163
Số lượng Giá
1+ (Cái) 234.300,00 ₫
3+ (Cái) 222.585,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Kéo cắt sắt Stanley 10''Category: Kềm - Kéo

Kéo cắt sắt Stanley 10''

14-164
Số lượng Giá
1+ (Cái) 278.900,00 ₫
3+ (Cái) 264.955,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 12in/305mmCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 12in/305mm

14-165
Số lượng Giá
1+ (Cái) 351.000,00 ₫
2+ (Cái) 333.450,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 14in/350mmCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt tôn, mỏ dài Stanley 14in/350mm

14-166
Số lượng Giá
1+ (Cái) 437.700,00 ₫
2+ (Cái) 415.815,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Kéo cắt cành Stanley 8in/200mmCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt cành Stanley 8in/200mm

14-302
Số lượng Giá
1+ (Cái) 133.900,00 ₫
6+ (Cái) 127.205,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Kéo cắt cành Stanley 8in/200mmCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt cành Stanley 8in/200mm

14-303
Số lượng Giá
1+ (Cái) 135.600,00 ₫
6+ (Cái) 128.820,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Kềm cộng lực Stanley 8in/203mmCategory: Kềm - Kéo

Kềm cộng lực Stanley 8in/203mm

14-308
Số lượng Giá
1+ (Cái) 171.600,00 ₫
6+ (Cái) 163.020,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kềm cộng lực Stanley 12in/300mmCategory: Kềm - Kéo

Kềm cộng lực Stanley 12in/300mm

14-312
Số lượng Giá
1+ (Cái) 308.900,00 ₫
3+ (Cái) 293.455,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kềm cộng lực Stanley 14in/355mmCategory: Kềm - Kéo

Kềm cộng lực Stanley 14in/355mm

14-314
Số lượng Giá
1+ (Cái) 386.200,00 ₫
2+ (Cái) 366.890,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kềm cộng lực Stanley 18in/450mmCategory: Kềm - Kéo

Kềm cộng lực Stanley 18in/450mm

14-318
Số lượng Giá
1+ (Cái) 424.800,00 ₫
2+ (Cái) 403.560,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kềm cộng lực Stanley 24in/600mmCategory: Kềm - Kéo

Kềm cộng lực Stanley 24in/600mm

14-324
Số lượng Giá
1+ (Cái) 540.700,00 ₫
2+ (Cái) 513.665,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kềm cộng lực Stanley 30in/750mmCategory: Kềm - Kéo

Kềm cộng lực Stanley 30in/750mm

14-330
Số lượng Giá
1+ (Cái) 772.400,00 ₫
2+ (Cái) 733.780,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kềm cộng lực Stanley 36in/ 900mmCategory: Kềm - Kéo

Kềm cộng lực Stanley 36in/ 900mm

14-336
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.029.800,00 ₫
2+ (Cái) 978.310,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kéo cắt ống nhựa Stanley 42 mmCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt ống nhựa Stanley 42 mm

14-442
Số lượng Giá
1+ (Cái) 296.100,00 ₫
2+ (Cái) 281.295,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kéo cắt tôn Stanley 10in/255mmCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt tôn Stanley 10in/255mm

14-556
Số lượng Giá
1+ (Cái) 223.100,00 ₫
3+ (Cái) 211.945,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kéo cắt tôn Stanley 12in/305mmCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt tôn Stanley 12in/305mm

14-558
Số lượng Giá
1+ (Cái) 270.300,00 ₫
3+ (Cái) 256.785,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kéo cắt tôn mũi cong trái Stanley 10in - cán đỏCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt tôn mũi cong trái Stanley 10in - cán đỏ

14-562
Số lượng Giá
1+ (Cái) 197.400,00 ₫
3+ (Cái) 187.530,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kéo cắt tôn mũi thẳng Stanley 10in - cán vàngCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt tôn mũi thẳng Stanley 10in - cán vàng

14-563
Số lượng Giá
1+ (Cái) 195.700,00 ₫
3+ (Cái) 185.915,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kéo cắt tôn mũi cong phải Stanley 10in - cán xanhCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt tôn mũi cong phải Stanley 10in - cán xanh

14-564
Số lượng Giá
1+ (Cái) 193.100,00 ₫
3+ (Cái) 183.445,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Kéo cắt tôn Stanley 7in/180mmCategory: Kềm - Kéo

Kéo cắt tôn Stanley 7in/180mm

14-569
Số lượng Giá
1+ (Cái) 191.400,00 ₫
3+ (Cái) 181.830,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày