MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Hex Nut M1.6-M2-M2.5-M3

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren

Tán inox 304 DIN934 M1.6Category: Tán Inox 304 DIN934, Hex Nut M1.6-M2-M2.5-M3

Tán inox 304 DIN934 M1.6

N01M0161H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 720,00 ₫
100+ (Con) 540,00 ₫
1000+ (Con) 468,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 4990 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
Tán inox 304 DIN934 M2Category: Tán Inox 304 DIN934, Hex Nut M1.6-M2-M2.5-M3

Tán inox 304 DIN934 M2

N01M0201H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 630,00 ₫
100+ (Con) 472,50 ₫
1000+ (Con) 409,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 6047 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
Tán inox 304 DIN934 M2.5Category: Tán Inox 304 DIN934, Hex Nut M1.6-M2-M2.5-M3

Tán inox 304 DIN934 M2.5

N01M0251H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 630,00 ₫
100+ (Con) 472,50 ₫
1000+ (Con) 409,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 5000 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
Tán inox 304 DIN934 M3 Category: Tán Inox 304 DIN934, Hex Nut M1.6-M2-M2.5-M3

Tán inox 304 DIN934 M3

N01M0301H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 630,00 ₫
100+ (Con) 472,50 ₫
1000+ (Con) 409,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 3680 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M3x10Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M3x10

B01M0301010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 670,00 ₫
500+ (Con) 502,50 ₫
5000+ (Con) 435,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 240 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán inox 304 DIN934 M4 Category: Tán Inox 304 DIN934, Hex Nut M1.6-M2-M2.5-M3

Tán inox 304 DIN934 M4

N01M0401H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 240,00 ₫
100+ (Con) 180,00 ₫
1000+ (Con) 156,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 45300 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M4x10Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M4x10

B01M0401010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 900,00 ₫
500+ (Con) 675,00 ₫
5000+ (Con) 585,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán inox 304 DIN934 M5 Category: Tán Inox 304 DIN934, Hex Nut M1.6-M2-M2.5-M3

Tán inox 304 DIN934 M5

N01M0501H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 340,00 ₫
100+ (Con) 255,00 ₫
1000+ (Con) 221,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 13516 Con
Leadtime dự kiến
15 ngày
Bulong inox 304 DIN933 M5x10Category: Bulong - Hex Bolt M3 - M4, Bulong Inox 304

Bulong inox 304 DIN933 M5x10

B01M0501010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 990,00 ₫
200+ (Con) 742,50 ₫
2000+ (Con) 643,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 405 Con
Leadtime dự kiến
1 ngày