Nhà phân phối chính thức dụng cụ cầm tay thương hiệu Stanley

IvyERP
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Helicoil

REN CẤY-HELICOIL LÀ GÌ? Là một tán để thay thế mối ren, Ren Cấy – Helicoil là loại ren âm và dương được quấn từ lõi thép định hình đặc biệt để tạo ra biên dạng ren âm và dương. Ren âm bên trong sẽ cùng size ren tiêu chuẩn như M3, M4, M5, M6,… Còn ren dương bên ngoài là loại phi tiêu chuẩn. [Chi tiết...]

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

Ren Cấy Inox 304 M2x1DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M2x1D

N81M02004010D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Đang còn 200 Con
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M2x1.5DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M2x1.5D

N81M02004015D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Đang còn 200 Con
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M2x2DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M2x2D

N81M02004020D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M2x2.5DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M2x2.5D

N81M02004025D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M2x3DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M2x3D

N81M02004030D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M2.5x1DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M2.5x1D

N81M02504510D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M2.5x1.5DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M2.5x1.5D

N81M02504515D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M2.5x2DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M2.5x2D

N81M02504520D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M2.5x2.5DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M2.5x2.5D

N81M02504525D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M2.5x3DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M2.5x3D

N81M02504530D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M3x1DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M3x1D

N81M03005010D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Đang còn 370 Con
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M3x1.5DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M3x1.5D

N81M03005015D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Đang còn 2030 Con
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M3x2DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M3x2D

N81M03005020D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Đang còn 2056 Con
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M3x2.5DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M3x2.5D

N81M03005025D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M3x3DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M3x3D

N81M03005030D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M4x1DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M4x1D

N81M04007010D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Đang còn 286 Con
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M4x1.5DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M4x1.5D

N81M04007015D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.300,00 ₫
100+ (Con) 4.380,00 ₫
1000+ (Con) 3.285,00 ₫
Đang còn 260 Con
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M4x2DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M4x2D

N81M04007020D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.500,00 ₫
100+ (Con) 4.500,00 ₫
1000+ (Con) 3.375,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M4x2.5DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M4x2.5D

N81M04007025D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.500,00 ₫
100+ (Con) 4.500,00 ₫
1000+ (Con) 3.375,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Ren Cấy Inox 304 M4x3DCategory: Helicoil

Ren Cấy Inox 304 M4x3D

N81M04007030D
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.500,00 ₫
100+ (Con) 4.500,00 ₫
1000+ (Con) 3.375,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày