BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Size

Độ Rộng Hàm Kẹp

Độ Rộng Hàm Kẹp

Độ Sâu Hàm Kẹp

Độ Sâu Hàm Kẹp

Ê-Tô

Ê-Tô

Ê Tô Bàn Khoan 4Inch/100mm Asaki AK-6286

Ê Tô Bàn Khoan 4Inch/100mm Asaki AK-6286

MPN: AK-6286
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 531,300
2+ 488,796
4+ 467,544
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Khoan 5Inch/125mm Asaki AK-6287

Ê Tô Bàn Khoan 5Inch/125mm Asaki AK-6287

MPN: AK-6287
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 700,700
2+ 644,644
4+ 616,616
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Khoan 6Inch/150mm Asaki AK-6288

Ê Tô Bàn Khoan 6Inch/150mm Asaki AK-6288

MPN: AK-6288
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 882,420
2+ 811,827
4+ 776,530
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập 3Inch/75mm Asaki AK-6289

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập 3Inch/75mm Asaki AK-6289

MPN: AK-6289
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,036,420
2+ 953,507
4+ 912,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập 4Inch/100mm Asaki AK-6290

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập 4Inch/100mm Asaki AK-6290

MPN: AK-6290
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,296,680
2+ 1,192,946
4+ 1,141,079
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập 5Inch/125mm Asaki AK-6291

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập 5Inch/125mm Asaki AK-6291

MPN: AK-6291
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,795,640
2+ 1,651,989
4+ 1,580,163
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập 6Inch/150mm Asaki AK-6292

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập 6Inch/150mm Asaki AK-6292

MPN: AK-6292
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,393,160
2+ 2,201,707
4+ 2,105,981
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Chữ Thập Mâm Xoay 3Inch/75mm Asaki AK-6293

Ê Tô Chữ Thập Mâm Xoay 3Inch/75mm Asaki AK-6293

MPN: AK-6293
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,499,960
2+ 1,379,963
4+ 1,319,965
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Chữ Thập Mâm Xoay 4Inch/100mm Asaki AK-6294

Ê Tô Chữ Thập Mâm Xoay 4Inch/100mm Asaki AK-6294

MPN: AK-6294
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,051,280
2+ 1,887,178
4+ 1,805,127
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Chữ Thập Mâm Xoay 5Inch/125mm Asaki AK-6295

Ê Tô Chữ Thập Mâm Xoay 5Inch/125mm Asaki AK-6295

MPN: AK-6295
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,610,300
2+ 2,401,476
4+ 2,297,064
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Chữ Thập Mâm Xoay 6Inch/150mm Asaki AK-6296

Ê Tô Chữ Thập Mâm Xoay 6Inch/150mm Asaki AK-6296

MPN: AK-6296
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,010,700
2+ 2,769,844
4+ 2,649,416
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Kẹp Ống 2Inch Asaki AK-6428

Ê Tô Kẹp Ống 2Inch Asaki AK-6428

MPN: AK-6428
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 703,780
2+ 647,478
4+ 619,327
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Kẹp Ống 3Inch Asaki AK-6429

Ê Tô Kẹp Ống 3Inch Asaki AK-6429

MPN: AK-6429
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,033,340
2+ 950,673
4+ 909,339
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Kẹp Ống 4Inch Asaki AK-6430

Ê Tô Kẹp Ống 4Inch Asaki AK-6430

MPN: AK-6430
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,761,760
2+ 1,620,819
4+ 1,550,349
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Nguội Cao Cấp 4Inch/100mm Asaki AK-6928

Ê Tô Bàn Nguội Cao Cấp 4Inch/100mm Asaki AK-6928

MPN: AK-6928
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,031,260
2+ 1,868,759
4+ 1,787,509
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Nguội Cao Cấp 5Inch/125mm Asaki AK-6929

Ê Tô Bàn Nguội Cao Cấp 5Inch/125mm Asaki AK-6929

MPN: AK-6929
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,584,120
2+ 2,377,391
4+ 2,274,026
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Nguội Cao Cấp 6Inch/150mm Asaki AK-6930

Ê Tô Bàn Nguội Cao Cấp 6Inch/150mm Asaki AK-6930

MPN: AK-6930
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,381,840
2+ 3,111,293
4+ 2,976,019
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Nguội Cao Cấp 8Inch/200mm Asaki AK-6931

Ê Tô Bàn Nguội Cao Cấp 8Inch/200mm Asaki AK-6931

MPN: AK-6931
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,364,820
2+ 5,855,635
4+ 5,601,042
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập Cao Cấp 3Inch/75mm Asaki AK-7030

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập Cao Cấp 3Inch/75mm Asaki AK-7030

MPN: AK-7030
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,066,680
2+ 1,901,346
4+ 1,818,679
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập Cao Cấp 4Inch/100mm Asaki AK-7031

Ê Tô Bàn Phay Chữ Thập Cao Cấp 4Inch/100mm Asaki AK-7031

MPN: AK-7031
Danh mục: Ê-Tô
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,642,640
2+ 2,431,229
4+ 2,325,523
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày