BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-303S (0.05-1mm)

Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-303S (0.05-1mm)

MPN: 184-303S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 920,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Dưỡng đo độ dầy 20 lá Mitutoyo 184-304S (0.05-1mm)

Dưỡng đo độ dầy 20 lá Mitutoyo 184-304S (0.05-1mm)

MPN: 184-304S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 630,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước căn lá đo khe hở (36 lá) Stanley

Thước căn lá đo khe hở (36 lá) Stanley

MPN: STHT78214
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 165,600.00
>=6  (Cái) 157,320.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước lá đo khe hở Stanley

Thước lá đo khe hở Stanley

MPN: STMT78212
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 97,800.00
>=12  (Cái) 92,910.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước lá Stanley

Thước lá Stanley

MPN: STMT78214
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 171,600.00
>=6  (Cái) 163,020.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày