MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Dưỡng Đo Độ Dày

Dưỡng Đo Độ Dày

Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-303S (0.05-1mm)Danh mục: Dưỡng Đo Độ Dày

Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-303S (0.05-1mm)

184-303S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 920.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Dưỡng đo độ dầy 20 lá Mitutoyo 184-304S (0.05-1mm)Danh mục: Dưỡng Đo Độ Dày

Dưỡng đo độ dầy 20 lá Mitutoyo 184-304S (0.05-1mm)

184-304S
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 630.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước căn lá đo khe hở (36 lá) StanleyDanh mục: Dưỡng Đo Độ Dày

Thước căn lá đo khe hở (36 lá) Stanley

STHT78214
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 165.600,00 ₫
6+ (Cái) 157.320,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước lá đo khe hở StanleyDanh mục: Dưỡng Đo Độ Dày

Thước lá đo khe hở Stanley

STMT78212
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 97.800,00 ₫
12+ (Cái) 92.910,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước lá StanleyDanh mục: Dưỡng Đo Độ Dày

Thước lá Stanley

STMT78214
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 171.600,00 ₫
6+ (Cái) 163.020,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày