BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đồng Hồ So

Đồng Hồ So

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/ 0.01mm)

MPN: 1044S
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 830,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so Mitutoyo 2046S

Đồng hồ so Mitutoyo 2046S

MPN: 2046S
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 750,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 30 ngày

Đồng hồ so Mitutoyo 2050S

Đồng hồ so Mitutoyo 2050S

MPN: 2050S
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 540,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2109S-10 (0-1mm 0.001mm)

Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2109S-10 (0-1mm 0.001mm)

MPN: 2109S-10
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,090,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so chống sốc Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/ 0.01mm)

Đồng hồ so chống sốc Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/ 0.01mm)

MPN: 3058S-19
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,190,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401-10E (0-0.14mm)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401-10E (0-0.14mm)

MPN: 513-401-10E
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,920,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10E (0-0.08mm)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10E (0-0.08mm)

MPN: 513-404-10E
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,340,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-405-10E (0-0.2mm)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-405-10E (0-0.2mm)

MPN: 513-405-10E
Danh mục: Đồng Hồ So
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,770,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày