BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đồng Hồ Đo Lỗ - Độ Dày

Đồng Hồ Đo Lỗ - Độ Dày

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm x 0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm x 0.01mm)

MPN: 511-711
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,950,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm x 0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm x 0.01mm)

MPN: 511-712
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,050,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm x 0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm x 0.01mm)

MPN: 511-713
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,320,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7301 (0-10mm x 0.01mm)

Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7301 (0-10mm x 0.01mm)

MPN: M7301
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,140,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày