MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đồng Hồ Đo Lỗ - Độ Dày

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm x 0.01mm)Category: Đồng Hồ Đo Lỗ - Độ Dày

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm x 0.01mm)

511-711
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.950.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm x 0.01mm)Category: Đồng Hồ Đo Lỗ - Độ Dày

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm x 0.01mm)

511-712
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.050.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm x 0.01mm)Category: Đồng Hồ Đo Lỗ - Độ Dày

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm x 0.01mm)

511-713
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.320.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7301 (0-10mm x 0.01mm)Category: Đồng Hồ Đo Lỗ - Độ Dày

Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7301 (0-10mm x 0.01mm)

M7301
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.140.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày