MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Xử Lý Bề Mặt
Tiêu Chuẩn

Bulong 8.8 đen DIN931 M6x80 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M6x80

B01M0601080PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.400,00 ₫
100+ (Con) 1.050,00 ₫
1000+ (Con) 910,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 1000 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M6x100 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M6x100

B01M0601100PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.000,00 ₫
100+ (Con) 1.500,00 ₫
1000+ (Con) 1.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 900 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M8x40 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M8x40

B01M0801040PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.200,00 ₫
200+ (Con) 900,00 ₫
2000+ (Con) 780,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 38 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M8x45 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M8x45

B01M0801045PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.900,00 ₫
100+ (Con) 1.425,00 ₫
1000+ (Con) 1.235,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 105 Con
Leadtime dự kiến
5 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M8x60 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M8x60

B01M0801060PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.500,00 ₫
100+ (Con) 1.125,00 ₫
1000+ (Con) 975,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 690 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M8x70 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M8x70

B01M0801070PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.000,00 ₫
100+ (Con) 1.500,00 ₫
1000+ (Con) 1.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M8x80 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M8x80

B01M0801080PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.100,00 ₫
100+ (Con) 1.575,00 ₫
1000+ (Con) 1.365,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M8x100 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M8x100

B01M0801100PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.625,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 190 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M8x120 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M8x120

B01M0801120PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
50+ (Con) 2.250,00 ₫
500+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x40 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x40

B01M1001040PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.200,00 ₫
100+ (Con) 1.650,00 ₫
1000+ (Con) 1.430,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 968 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x50 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x50

B01M1001050PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.625,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 91 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x60 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x60

B01M1001060PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.100,00 ₫
50+ (Con) 2.325,00 ₫
500+ (Con) 2.015,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x70 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x70

B01M1001070PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.600,00 ₫
50+ (Con) 2.700,00 ₫
500+ (Con) 2.340,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x75 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x75

B01M1001075PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.900,00 ₫
50+ (Con) 3.675,00 ₫
500+ (Con) 3.185,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
5 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x80 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x80

B01M1001080PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.000,00 ₫
50+ (Con) 3.000,00 ₫
500+ (Con) 2.600,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 350 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x90 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x90

B01M1001090PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.900,00 ₫
50+ (Con) 3.675,00 ₫
500+ (Con) 3.185,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 140 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x100 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x100

B01M1001100PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.700,00 ₫
50+ (Con) 3.525,00 ₫
500+ (Con) 3.055,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 169 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x120 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x120

B01M1001120PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.000,00 ₫
50+ (Con) 3.750,00 ₫
500+ (Con) 3.250,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 484 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x150 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x150

B01M1001150PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.000,00 ₫
50+ (Con) 4.500,00 ₫
500+ (Con) 3.900,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M12x50 Category: DIN 931 (Bulong Ren Lửng - Ren nửa)

Bulong 8.8 đen DIN931 M12x50

B01M1201050PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.700,00 ₫
50+ (Con) 2.775,00 ₫
500+ (Con) 2.405,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 128 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày