BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Đèn Chiếu Sáng Khẩn Cấp LED Nanoco 220-240V/280x280x78mm/3.5W

Đèn Chiếu Sáng Khẩn Cấp LED Nanoco 220-240V/280x280x78mm/3.5W

MPN: NEM2135
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 367,510
5+ 345,459
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn Thoát Hiểm LED Nanoco 220-240VAC/5.5W/290x182x40mm (Đèn chưa kèm hình chỉ hướng)

Đèn Thoát Hiểm LED Nanoco 220-240VAC/5.5W/290x182x40mm (Đèn chưa kèm hình chỉ hướng)

MPN: NEX2108C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 349,470
5+ 328,502
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Xuống)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Xuống)

MPN: NEXF-D
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,530
20+ 12,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT ((Exit))

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT ((Exit))

MPN: NEXF-E
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,530
20+ 12,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Trái)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Trái)

MPN: NEXF-L
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,530
20+ 12,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Trái, Phải)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Trái, Phải)

MPN: NEXF-LR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,530
20+ 12,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Phải)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Phải)

MPN: NEXF-R
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,530
20+ 12,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Xuống)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Xuống)

MPN: NEXF-TD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,530
20+ 12,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Trái)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Trái)

MPN: NEXF-TL
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,530
20+ 12,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Phải)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Phải)

MPN: NEXF-TR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,530
20+ 12,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Lên)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Toilet, Lên)

MPN: NEXF-TU
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,530
20+ 12,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Lên)

Hình Chỉ Hướng Nanoco EXIT (Lên)

MPN: NEXF-U
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,530
20+ 12,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø330mm/H:125mm/90W

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø330mm/H:125mm/90W

MPN: NHB0906
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,925,010
2+ 2,749,510
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø330mm/H:125mm/120W

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø330mm/H:125mm/120W

MPN: NHB1206
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,240,050
2+ 3,045,647
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø330mm/H:125mm/150W

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø330mm/H:125mm/150W

MPN: NHB1506
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,524,950
2+ 3,313,453
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø400mm/H:141mm/180W

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø400mm/H:141mm/180W

MPN: NHB1806
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,387,460
2+ 4,124,213
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø400mm/H:141mm/210W

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø400mm/H:141mm/210W

MPN: NHB2106
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,650,030
2+ 4,371,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø400mm/H:141mm/240W

Đèn LED Nhà Xưởng Nanoco 100-240V/Ø400mm/H:141mm/240W

MPN: NHB2406
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,950,000
2+ 4,653,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày