BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đèn Chiếu Sáng

Đèn Chiếu Sáng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A120N1/30W (Ø120x220) màu trung tính

Bóng LED Bulb Rạng Đông A120N1/30W (Ø120x220) màu trung tính

MPN: A120N1-30WHN
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 204,365
2+ 188,016
10+ 179,841
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A120N1/30W (Ø120x220) màu trắng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A120N1/30W (Ø120x220) màu trắng

MPN: A120N1-30WHW
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 204,365
2+ 188,016
10+ 179,841
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A120N1/30W (Ø120x220) màu vàng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A120N1/30W (Ø120x220) màu vàng

MPN: A120N1-30WHY
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 204,365
2+ 188,016
10+ 179,841
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45B/1W (Ø45x69) màu xanh biển

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45B/1W (Ø45x69) màu xanh biển

MPN: A45B-1W
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 29,476
2+ 27,118
10+ 25,939
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45G/1W (Ø45x69) màu xanh lá

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45G/1W (Ø45x69) màu xanh lá

MPN: A45G-1W
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 29,476
2+ 27,118
10+ 25,939
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45N1/3W E27 (Ø45x77) màu trung tính

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45N1/3W E27 (Ø45x77) màu trung tính

MPN: A45N1-3WHN
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 37,336
2+ 34,349
10+ 32,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45N1/3W E27 (Ø45x77) màu trắng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45N1/3W E27 (Ø45x77) màu trắng

MPN: A45N1-3WHW
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 37,336
2+ 34,349
10+ 32,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45N1/3W E27 (Ø45x77) màu vàng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45N1/3W E27 (Ø45x77) màu vàng

MPN: A45N1-3WHY
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 37,336
2+ 34,349
10+ 32,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45R/1W (Ø45x69) màu đỏ

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45R/1W (Ø45x69) màu đỏ

MPN: A45R-1W
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 29,476
2+ 27,118
10+ 25,939
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45W/1W (Ø45x69) màu trắng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45W/1W (Ø45x69) màu trắng

MPN: A45W-1W
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 29,476
2+ 27,118
10+ 25,939
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45Y/1W (Ø45x69) màu vàng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A45Y/1W (Ø45x69) màu vàng

MPN: A45Y-1W
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 29,476
2+ 27,118
10+ 25,939
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A55N4/5W E27 (Ø55x100) màu trung tính

Bóng LED Bulb Rạng Đông A55N4/5W E27 (Ø55x100) màu trung tính

MPN: A55N4-5WHN
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 48,144
2+ 44,292
10+ 42,367
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A55N4/5W E27 (Ø55x100) màu trắng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A55N4/5W E27 (Ø55x100) màu trắng

MPN: A55N4-5WHW
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 48,144
2+ 44,292
10+ 42,367
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A55N4/5W E27 (Ø55x100) màu vàng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A55N4/5W E27 (Ø55x100) màu vàng

MPN: A55N4-5WHY
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 48,144
2+ 44,292
10+ 42,367
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N1/9W (Ø60x112) màu trung tính

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N1/9W (Ø60x112) màu trung tính

MPN: A60N1-9WHN
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 101,200
2+ 93,104
10+ 89,056
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N1/9W (Ø60x112) màu trắng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N1/9W (Ø60x112) màu trắng

MPN: A60N1-9WHW
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 101,200
2+ 93,104
10+ 89,056
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N1/9W (Ø60x112) màu vàng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N1/9W (Ø60x112) màu vàng

MPN: A60N1-9WHY
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 101,200
2+ 93,104
10+ 89,056
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N3/7W E27 (Ø60x112) màu trung tính

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N3/7W E27 (Ø60x112) màu trung tính

MPN: A60N3-7WHN
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 55,021
2+ 50,620
10+ 48,418
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N3/7W E27 (Ø60x112) màu trắng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N3/7W E27 (Ø60x112) màu trắng

MPN: A60N3-7WHW
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 55,021
2+ 50,620
10+ 48,418
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N3/7W E27 (Ø60x112) màu vàng

Bóng LED Bulb Rạng Đông A60N3/7W E27 (Ø60x112) màu vàng

MPN: A60N3-7WHY
Danh mục: Đèn LED Bulb
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 55,021
2+ 50,620
10+ 48,418
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày