MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu Tuýp Vít Lục Giác Thương Hiệu Toptul Size 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm 19 mm

Bản vẽ kỹ thuật
Đuôi Gài (sq)
Kích Thước (D)
Số Lượng/hộp
Bag
Chiều Dài (L1)
Size
Thương Hiệu
Loại Sản Phẩm

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/4inch (6.3mm) x 7 BCDA0807Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/4inch (6.3mm) x 7 BCDA0807

BCDA0807
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 21.800,00 ₫
10+ (Cái) 19.620,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 3/8inch (10mm) x 3 BCDA1203Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 3/8inch (10mm) x 3 BCDA1203

BCDA1203
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 22.000,00 ₫
10+ (Cái) 19.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 3/8inch (10mm) x 4 BCDA1204Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 3/8inch (10mm) x 4 BCDA1204

BCDA1204
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 22.000,00 ₫
10+ (Cái) 19.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 3/8inch (10mm) x 7 BCDA1207Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 3/8inch (10mm) x 7 BCDA1207

BCDA1207
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 26.000,00 ₫
10+ (Cái) 23.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 4 BCDA1604Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 4 BCDA1604

BCDA1604
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 44.000,00 ₫
10+ (Cái) 39.600,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 5 BCDA1605Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 5 BCDA1605

BCDA1605
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 45.000,00 ₫
10+ (Cái) 40.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 6 BCDA1606Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 6 BCDA1606

BCDA1606
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 44.000,00 ₫
10+ (Cái) 39.600,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 7 BCDA1607Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 7 BCDA1607

BCDA1607
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 44.000,00 ₫
10+ (Cái) 39.600,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 8 BCDA1608Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 8 BCDA1608

BCDA1608
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 45.000,00 ₫
10+ (Cái) 40.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 10 BCDA1610Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 10 BCDA1610

BCDA1610
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 48.000,00 ₫
10+ (Cái) 43.200,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 12 BCDA1612Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 12 BCDA1612

BCDA1612
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 53.000,00 ₫
10+ (Cái) 47.700,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 14 BCDA1614Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 14 BCDA1614

BCDA1614
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 57.000,00 ₫
10+ (Cái) 51.300,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 17 BCDA1617Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 17 BCDA1617

BCDA1617
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 65.000,00 ₫
10+ (Cái) 58.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 19 BCDA1619Danh mục: Đầu Tuýp Vít Lục Giác

Đầu tuýp vít lục giác Toptul 1/2inch (12.5mm) x 19 BCDA1619

BCDA1619
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 65.000,00 ₫
10+ (Cái) 58.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày