MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đầu Trụ DIN912 Inox 304

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x4 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x4

B02M0201004TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1900 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x5 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x5

B02M0201005TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 2100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x6 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x6

B02M0201006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x8 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x8

B02M0201008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 3635 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x10 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x10

B02M0201010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 2.250,00 ₫
1000+ (Con) 1.800,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x12 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x12

B02M0201012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.100,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x16 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x16

B02M0201016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.000,00 ₫
100+ (Con) 3.000,00 ₫
1000+ (Con) 2.400,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 800 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x20 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2x20

B02M0201020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.000,00 ₫
100+ (Con) 3.000,00 ₫
1000+ (Con) 2.400,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1700 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x4 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x4

B02M0251004TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 900 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x5 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x5

B02M0251005TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 1.875,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x6 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x6

B02M0251006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.300,00 ₫
100+ (Con) 2.475,00 ₫
1000+ (Con) 1.980,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 2000 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x8 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x8

B02M0251008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.300,00 ₫
100+ (Con) 2.475,00 ₫
1000+ (Con) 1.980,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 100 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x10 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x10

B02M0251010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.300,00 ₫
100+ (Con) 2.475,00 ₫
1000+ (Con) 1.980,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1250 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x12 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x12

B02M0251012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.100,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1700 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x16 Category: Socket Head Screws M1.6 - M2 - M2.5, Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M2.5x16

B02M0251016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.500,00 ₫
100+ (Con) 2.625,00 ₫
1000+ (Con) 2.100,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1600 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M3x6 Category: Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M3x6

B02M0301006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 270,00 ₫
500+ (Con) 202,50 ₫
5000+ (Con) 162,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 3340 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M3x8 Category: Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M3x8

B02M0301008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 310,00 ₫
500+ (Con) 232,50 ₫
5000+ (Con) 186,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 6597 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M3x10 Category: Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M3x10

B02M0301010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 330,00 ₫
500+ (Con) 247,50 ₫
5000+ (Con) 198,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 9960 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
LGC Trụ inox 304 DIN912 M3x12 Category: Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M3x12

B02M0301012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 350,00 ₫
500+ (Con) 262,50 ₫
5000+ (Con) 210,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 10154 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
LGC Trụ inox 304 DIN912 M3x14 Category: Đầu Trụ DIN912 Inox 304

LGC Trụ inox 304 DIN912 M3x14

B02M0301014TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 538,00 ₫
500+ (Con) 403,50 ₫
5000+ (Con) 322,80 ₫
Mua tối thiểu 100
Đang còn 2000 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày