MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đầu trụ DIN912 Inox 201

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x10 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x10

B02M0501010TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 310,00 ₫
5000+ (Con) 306,90 ₫
5000+ (Con) 306,90 ₫
Mua tối thiểu 5000
Đang còn 1175 Con
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x16 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x16

B02M0501016TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 380,00 ₫
5000+ (Con) 376,20 ₫
5000+ (Con) 376,20 ₫
Mua tối thiểu 5000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x20 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x20

B02M0501020TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 420,00 ₫
5000+ (Con) 415,80 ₫
5000+ (Con) 415,80 ₫
Mua tối thiểu 5000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x25 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x25

B02M0501025TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 470,00 ₫
5000+ (Con) 465,30 ₫
5000+ (Con) 465,30 ₫
Mua tối thiểu 5000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x30 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x30

B02M0501030TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 540,00 ₫
5000+ (Con) 534,60 ₫
5000+ (Con) 534,60 ₫
Mua tối thiểu 5000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x40 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M5x40

B02M0501040TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 690,00 ₫
5000+ (Con) 683,10 ₫
5000+ (Con) 683,10 ₫
Mua tối thiểu 5000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x10 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x10

B02M0601010TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 410,00 ₫
5000+ (Con) 405,90 ₫
5000+ (Con) 405,90 ₫
Mua tối thiểu 5000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x12 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x12

B02M0601012TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 420,00 ₫
5000+ (Con) 415,80 ₫
5000+ (Con) 415,80 ₫
Mua tối thiểu 5000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x16 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x16

B02M0601016TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 420,00 ₫
5000+ (Con) 415,80 ₫
5000+ (Con) 415,80 ₫
Mua tối thiểu 5000
Đang còn 395 Con
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x20 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x20

B02M0601020TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 500,00 ₫
2000+ (Con) 495,00 ₫
2000+ (Con) 495,00 ₫
Mua tối thiểu 2000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x25 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x25

B02M0601025TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 590,00 ₫
2000+ (Con) 584,10 ₫
2000+ (Con) 584,10 ₫
Mua tối thiểu 2000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x30 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x30

B02M0601030TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 680,00 ₫
2000+ (Con) 673,20 ₫
2000+ (Con) 673,20 ₫
Mua tối thiểu 2000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x40 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x40

B02M0601040TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 780,00 ₫
2000+ (Con) 772,20 ₫
2000+ (Con) 772,20 ₫
Mua tối thiểu 2000
Đang còn 50 Con
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x50 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x50

B02M0601050TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 990,00 ₫
2000+ (Con) 980,10 ₫
2000+ (Con) 980,10 ₫
Mua tối thiểu 2000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x60 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x60

B02M0601060TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.290,00 ₫
2000+ (Con) 1.277,10 ₫
2000+ (Con) 1.277,10 ₫
Mua tối thiểu 2000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x80 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M6x80

B02M0601080TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.970,00 ₫
2000+ (Con) 1.950,30 ₫
2000+ (Con) 1.950,30 ₫
Mua tối thiểu 2000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M10x16 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M10x16

B02M1001016TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.730,00 ₫
1000+ (Con) 1.712,70 ₫
1000+ (Con) 1.712,70 ₫
Mua tối thiểu 1000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M10x20 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M10x20

B02M1001020TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.820,00 ₫
1000+ (Con) 1.801,80 ₫
1000+ (Con) 1.801,80 ₫
Mua tối thiểu 1000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M10x25 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M10x25

B02M1001025TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.970,00 ₫
1000+ (Con) 1.950,30 ₫
1000+ (Con) 1.950,30 ₫
Mua tối thiểu 1000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày
LGC Trụ inox 201 DIN912 M10x30 Category: Đầu trụ DIN912 Inox 201

LGC Trụ inox 201 DIN912 M10x30

B02M1001030TG00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.160,00 ₫
1000+ (Con) 2.138,40 ₫
1000+ (Con) 2.138,40 ₫
Mua tối thiểu 1000
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
3 ngày