BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

∅D

∅P

Xuất Xứ

Phân Loại

Khuyên Dùng

Đầu Nối Khí Đồng - Mạ Niken

Đầu Nối Khí Đồng - Mạ Niken

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC04-R01

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC04-R01

MPN: BPC04-R01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 47,900.00
>=5  (Cái) 45,505.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC04-R02

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC04-R02

MPN: BPC04-R02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 54,700.00
>=5  (Cái) 51,965.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC06-R01

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC06-R01

MPN: BPC06-R01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 51,300.00
>=5  (Cái) 48,735.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC06-R02

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC06-R02

MPN: BPC06-R02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 54,700.00
>=5  (Cái) 51,965.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R01

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R01

MPN: BPC08-R01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 55,900.00
>=5  (Cái) 53,105.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R02

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R02

MPN: BPC08-R02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 57,000.00
>=5  (Cái) 54,150.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R03

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R03

MPN: BPC08-R03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 62,700.00
>=5  (Cái) 59,565.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R02

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R02

MPN: BPC10-R02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 63,800.00
>=5  (Cái) 60,610.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R03

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R03

MPN: BPC10-R03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 63,800.00
>=5  (Cái) 60,610.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R04

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R04

MPN: BPC10-R04
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 79,800.00
>=5  (Cái) 75,810.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R02

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R02

MPN: BPC12-R02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 74,100.00
>=5  (Cái) 70,395.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R03

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R03

MPN: BPC12-R03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 75,200.00
>=5  (Cái) 71,440.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R04

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R04

MPN: BPC12-R04
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 79,800.00
>=5  (Cái) 75,810.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL04-R01

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL04-R01

MPN: BPL04-R01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 91,200.00
>=5  (Cái) 86,640.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL04-R02

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL04-R02

MPN: BPL04-R02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 94,600.00
>=5  (Cái) 89,870.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL06-R01

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL06-R01

MPN: BPL06-R01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 93,500.00
>=5  (Cái) 88,825.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL06-R02

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL06-R02

MPN: BPL06-R02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 95,800.00
>=5  (Cái) 91,010.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R01

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R01

MPN: BPL08-R01
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 94,600.00
>=5  (Cái) 89,870.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R02

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R02

MPN: BPL08-R02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 96,900.00
>=5  (Cái) 92,055.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R03

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R03

MPN: BPL08-R03
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 106,000.00
>=5  (Cái) 100,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày