BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Phân Loại

Size Ren Trong (T)

Size Ren Trong (T)

Size Ren Ngoài (R)

Size Ren Ngoài (R)

Nhiệt Độ Giới Hạn

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Áp Suất Làm Việc

Áp Suất Âm

∅D

∅D

Xử Lý Bề Mặt

Vật Liệu

Đầu Nối Khí

Đầu Nối Khí

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC04-R01

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC04-R01

MPN: BPC04-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 55,880
10+ 53,086
20+ 51,410
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC04-R02

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC04-R02

MPN: BPC04-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 61,600
10+ 58,520
20+ 56,672
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC06-R01

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC06-R01

MPN: BPC06-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 58,740
10+ 55,803
20+ 54,041
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC06-R02

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC06-R02

MPN: BPC06-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 61,600
10+ 58,520
20+ 56,672
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC08-R01

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC08-R01

MPN: BPC08-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 63,030
10+ 59,879
20+ 57,988
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC08-R02

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC08-R02

MPN: BPC08-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 64,460
10+ 61,237
20+ 59,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC08-R03

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC08-R03

MPN: BPC08-R03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 73,040
10+ 69,388
20+ 67,197
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC10-R02

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC10-R02

MPN: BPC10-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 74,470
10+ 70,747
20+ 68,512
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC10-R03

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC10-R03

MPN: BPC10-R03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 75,900
10+ 72,105
20+ 69,828
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC10-R04

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC10-R04

MPN: BPC10-R04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 93,060
2+ 88,407
10+ 85,615
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC12-R02

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC12-R02

MPN: BPC12-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 84,480
10+ 80,256
20+ 77,722
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC12-R03

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC12-R03

MPN: BPC12-R03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 87,340
2+ 82,973
10+ 80,353
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC12-R04

Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC BPC12-R04

MPN: BPC12-R04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 93,060
2+ 88,407
10+ 85,615
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL04-R01

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL04-R01

MPN: BPL04-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 105,930
2+ 100,634
10+ 97,456
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL04-R02

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL04-R02

MPN: BPL04-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 108,900
2+ 103,455
10+ 100,188
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL06-R01

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL06-R01

MPN: BPL06-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 107,470
2+ 102,097
10+ 98,872
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL06-R02

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL06-R02

MPN: BPL06-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 108,900
2+ 103,455
10+ 100,188
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL08-R01

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL08-R01

MPN: BPL08-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 107,470
2+ 102,097
10+ 98,872
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL08-R02

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL08-R02

MPN: BPL08-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 111,760
2+ 106,172
10+ 102,819
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL08-R03

Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài - Đồng CDC BPL08-R03

MPN: BPL08-R03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 121,770
2+ 115,682
10+ 112,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày