BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Đầu Nối Khí

Đầu Nối Khí

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC04-R01

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC04-R01

MPN: BPC04-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 58,850
5+ 55,908
10+ 54,142
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC04-R02

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC04-R02

MPN: BPC04-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 67,320
5+ 63,954
10+ 61,934
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC06-R01

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC06-R01

MPN: BPC06-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 63,140
5+ 59,983
10+ 58,089
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC06-R02

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC06-R02

MPN: BPC06-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 67,320
5+ 63,954
10+ 61,934
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R01

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R01

MPN: BPC08-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 68,750
5+ 65,313
10+ 63,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R02

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R02

MPN: BPC08-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 70,070
5+ 66,567
10+ 64,464
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R03

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC08-R03

MPN: BPC08-R03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 77,110
5+ 73,255
10+ 70,941
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R02

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R02

MPN: BPC10-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 78,540
5+ 74,613
10+ 72,257
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R03

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R03

MPN: BPC10-R03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 78,540
5+ 74,613
10+ 72,257
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R04

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC10-R04

MPN: BPC10-R04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 98,120
5+ 93,214
10+ 90,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R02

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R02

MPN: BPC12-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 91,190
5+ 86,631
10+ 83,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R03

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R03

MPN: BPC12-R03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 92,510
5+ 87,885
10+ 85,109
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R04

Đầu nối khí CDC thẳng ren ngoài BPC12-R04

MPN: BPC12-R04
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 98,120
5+ 93,214
10+ 90,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL04-R01

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL04-R01

MPN: BPL04-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 112,200
5+ 106,590
10+ 103,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL04-R02

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL04-R02

MPN: BPL04-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,380
5+ 110,561
10+ 107,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL06-R01

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL06-R01

MPN: BPL06-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 114,950
5+ 109,203
10+ 105,754
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL06-R02

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL06-R02

MPN: BPL06-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 117,810
5+ 111,920
10+ 108,385
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R01

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R01

MPN: BPL08-R01
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,380
5+ 110,561
10+ 107,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R02

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R02

MPN: BPL08-R02
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 119,240
5+ 113,278
10+ 109,701
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R03

Đầu nối khí CDC cong ren ngoài BPL08-R03

MPN: BPL08-R03
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 130,460
5+ 123,937
10+ 120,023
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày