BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước (L)

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Size

Kích Thước (W)

Đầu Nối Dây Terminal

Đầu Nối Dây Terminal

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-3A-4mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-3A-4mm2

MPN: TBS-003A-04-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 12,705
5+ 11,689
25+ 11,180
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-6A-6mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-6A-6mm2

MPN: TBS-006A-06-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,738
5+ 13,559
25+ 12,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-10A-10mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-10A-10mm2

MPN: TBS-010A-10-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,159
5+ 18,546
25+ 17,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-16A-12mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-16A-12mm2

MPN: TBS-016A-12-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 30,492
5+ 28,053
25+ 26,833
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-20A-14mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-20A-14mm2

MPN: TBS-020A-14-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 32,355
5+ 29,767
25+ 28,473
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-30A-16mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-30A-16mm2

MPN: TBS-030A-16-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 41,842
5+ 38,494
25+ 36,821
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-60A-25mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-60A-25mm2

MPN: TBS-060A-25-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 56,580
5+ 52,053
25+ 49,790
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-80A-35mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-80A-35mm2

MPN: TBS-080A-35-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 84,531
5+ 77,768
25+ 74,387
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-100A-40mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-100A-40mm2

MPN: TBS-100A-40-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 182,783
5+ 168,160
25+ 160,849
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-3A-4mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-3A-4mm2

MPN: TBSU-003A-04-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,317
5+ 8,572
25+ 8,199
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-6A-6mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-6A-6mm2

MPN: TBSU-006A-06-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,689
5+ 10,754
25+ 10,286
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-10A-10mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-10A-10mm2

MPN: TBSU-010A-10-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,738
5+ 13,559
25+ 12,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-16A-12mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-16A-12mm2

MPN: TBSU-016A-12-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 18,973
5+ 17,455
25+ 16,696
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-20A-14mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-20A-14mm2

MPN: TBSU-020A-14-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,159
5+ 18,546
25+ 17,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-30A-16mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-30A-16mm2

MPN: TBSU-030A-16-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 23,885
5+ 21,975
25+ 21,019
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-60A-25mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-60A-25mm2

MPN: TBSU-060A-25-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 43,366
5+ 39,897
25+ 38,162
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-80A-35mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-80A-35mm2

MPN: TBSU-080A-35-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 68,607
5+ 63,118
25+ 60,374
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-100A-40mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-100A-40mm2

MPN: TBSU-100A-40-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 78,940
5+ 72,625
25+ 69,468
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày