BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đầu Nối Dây Terminal

Đầu Nối Dây Terminal

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-3A-4mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-3A-4mm2

MPN: TBS-003A-04-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 12,705
5+ 11,689
25+ 11,180
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-6A-6mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-6A-6mm2

MPN: TBS-006A-06-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,738
5+ 13,559
25+ 12,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-10A-10mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-10A-10mm2

MPN: TBS-010A-10-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,159
5+ 18,546
25+ 17,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-16A-12mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-16A-12mm2

MPN: TBS-016A-12-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 30,492
5+ 28,053
25+ 26,833
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-20A-14mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-20A-14mm2

MPN: TBS-020A-14-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 32,355
5+ 29,767
25+ 28,473
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-30A-16mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-30A-16mm2

MPN: TBS-030A-16-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 41,842
5+ 38,495
25+ 36,821
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-60A-25mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-60A-25mm2

MPN: TBS-060A-25-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 56,580
5+ 52,053
25+ 49,790
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-80A-35mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-80A-35mm2

MPN: TBS-080A-35-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 84,531
5+ 77,768
25+ 74,387
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-100A-40mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS-100A-40mm2

MPN: TBS-100A-40-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 182,783
5+ 168,160
25+ 160,849
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-3A-4mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-3A-4mm2

MPN: TBSU-003A-04-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,317
5+ 8,572
25+ 8,199
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-6A-6mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-6A-6mm2

MPN: TBSU-006A-06-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,689
5+ 10,754
25+ 10,286
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-10A-10mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-10A-10mm2

MPN: TBSU-010A-10-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,738
5+ 13,559
25+ 12,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-16A-12mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-16A-12mm2

MPN: TBSU-016A-12-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 18,973
5+ 17,455
25+ 16,696
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-20A-14mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-20A-14mm2

MPN: TBSU-020A-14-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 20,159
5+ 18,546
25+ 17,740
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-30A-16mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-30A-16mm2

MPN: TBSU-030A-16-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 23,885
5+ 21,974
25+ 21,019
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-60A-25mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-60A-25mm2

MPN: TBSU-060A-25-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 43,366
5+ 39,897
25+ 38,162
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-80A-35mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-80A-35mm2

MPN: TBSU-080A-35-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 68,607
5+ 63,118
25+ 60,374
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-100A-40mm2

Đầu nối dây Terminal TBS MHD TBS U-100A-40mm2

MPN: TBSU-100A-40-MHD
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 78,940
5+ 72,625
25+ 69,468
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày