BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Chốt - Dẫn Hướng

Chốt - Dẫn Hướng

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M2x10

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M2x10

MPN: P02D0201010B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 363
1000+ 319
5000+ 298
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 D2x15

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 D2x15

MPN: P02D0201015B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 726
1000+ 639
5000+ 595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M2x30

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M2x30

MPN: P02D0201030B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 545
1000+ 479
5000+ 446
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x16

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x16

MPN: P02D0301016B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 545
500+ 479
2500+ 446
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 665 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x20

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x20

MPN: P02D0301020B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 726
500+ 639
2500+ 595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 300 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x25

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x25

MPN: P02D0301025B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 799
500+ 703
2500+ 655
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 107550 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x30

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x30

MPN: P02D0301030B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 835
500+ 735
2500+ 685
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x35

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x35

MPN: P02D0301035B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 871
500+ 767
2500+ 714
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x40

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x40

MPN: P02D0301040B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 908
500+ 799
2500+ 744
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x50

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M3x50

MPN: P02D0301050B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 980
500+ 862
2500+ 804
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 4800 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x10

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x10

MPN: P02D0401010B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 726
500+ 639
2500+ 595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 315 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x15

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x15

MPN: P02D0401015B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,271
500+ 1,118
2500+ 1,042
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x20

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x20

MPN: P02D0401020B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 908
500+ 799
2500+ 744
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 339 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x25

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x25

MPN: P02D0401025B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,016
500+ 894
2500+ 833
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 420 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x30

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x30

MPN: P02D0401030B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,089
500+ 958
2500+ 893
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 900 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x40

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x40

MPN: P02D0401040B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,271
500+ 1,118
2500+ 1,042
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 600 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x50

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x50

MPN: P02D0401050B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,452
500+ 1,278
2500+ 1,191
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 228 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x60

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M4x60

MPN: P02D0401060B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,815
500+ 1,597
2500+ 1,488
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M5x12

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M5x12

MPN: P02D0501012B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 762
500+ 671
2500+ 625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 270 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M5x15

Chốt ống thép 65Mn đen DIN1481 M5x15

MPN: P02D0501015B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 871
500+ 767
2500+ 714
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày