BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Size

Size

Phạm Vi Kẹp Trong

Phạm Vi Kẹp Trong

Phạm Vi Kẹp Ngoài

Phạm Vi Kẹp Ngoài

Cảo

Cảo

Cảo 2 Chấu 4Inch/100mm Stanley 70-750-S

Cảo 2 Chấu 4Inch/100mm Stanley 70-750-S

MPN: 70-750-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 796,600
2+ 732,873
4+ 701,008
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 Chấu 6Inch/150mm Stanley 70-751-S

Cảo 2 Chấu 6Inch/150mm Stanley 70-751-S

MPN: 70-751-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,430,800
2+ 1,316,336
4+ 1,259,104
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 Chấu 8Inch/200mm Stanley 70-866-S

Cảo 2 Chấu 8Inch/200mm Stanley 70-866-S

MPN: 70-866-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,907,801
2+ 2,675,177
4+ 2,558,865
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 Chấu 10Inch/250mm Stanley 70-867-S

Cảo 2 Chấu 10Inch/250mm Stanley 70-867-S

MPN: 70-867-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,326,400
2+ 3,060,288
4+ 2,927,232
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 Chấu 12Inch/300mm Stanley 70-868-S

Cảo 2 Chấu 12Inch/300mm Stanley 70-868-S

MPN: 70-868-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,434,200
2+ 3,159,464
4+ 3,022,096
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp 3 Chấu 8Inch/200mm Stanley 70-875-S

Kẹp 3 Chấu 8Inch/200mm Stanley 70-875-S

MPN: 70-875-S
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,916,599
2+ 1,763,272
4+ 1,686,608
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp 3 Chấu 10Inch/250mm Stanley 70-876-S

Kẹp 3 Chấu 10Inch/250mm Stanley 70-876-S

MPN: 70-876-S
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,833,200
2+ 3,526,544
4+ 3,373,216
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp 3 Chấu 12Inch/300mm Stanley 70-877-S

Kẹp 3 Chấu 12Inch/300mm Stanley 70-877-S

MPN: 70-877-S
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,958,800
2+ 4,562,096
4+ 4,363,744
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo Chữ C Maxstell 2x1.5/16Inch/50x33mm Stanley 83-032K

Cảo Chữ C Maxstell 2x1.5/16Inch/50x33mm Stanley 83-032K

MPN: 83-032K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 95,200
10+ 87,584
20+ 83,776
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp Kiểu Chữ C 3Inch Stanley 83-033K

Kẹp Kiểu Chữ C 3Inch Stanley 83-033K

MPN: 83-033K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 179,201
2+ 164,865
10+ 157,697
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo Chữ C Maxstell 4x3Inch/100x75mm Stanley 83-034K

Cảo Chữ C Maxstell 4x3Inch/100x75mm Stanley 83-034K

MPN: 83-034K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 265,441
2+ 244,206
4+ 233,588
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp Kiểu Chữ C 8Inch Stanley 83-036K

Kẹp Kiểu Chữ C 8Inch Stanley 83-036K

MPN: 83-036K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 725,760
2+ 667,700
4+ 638,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 Chấu 3Inch/75mm Asaki AK-1032

Cảo 2 Chấu 3Inch/75mm Asaki AK-1032

MPN: AK-1032
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 95,480
10+ 87,842
20+ 84,022
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 Chấu 4Inch/100mm Asaki AK-1033

Cảo 2 Chấu 4Inch/100mm Asaki AK-1033

MPN: AK-1033
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 141,680
2+ 130,346
10+ 124,678
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 Chấu 6Inch/150mm Asaki AK-1034

Cảo 2 Chấu 6Inch/150mm Asaki AK-1034

MPN: AK-1034
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 209,440
2+ 192,685
10+ 184,307
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 Chấu 8Inch/200mm Asaki AK-1035

Cảo 2 Chấu 8Inch/200mm Asaki AK-1035

MPN: AK-1035
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 371,140
2+ 341,449
4+ 326,603
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 Chấu 10Inch/250mm Asaki AK-1036

Cảo 2 Chấu 10Inch/250mm Asaki AK-1036

MPN: AK-1036
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 619,080
2+ 569,554
4+ 544,791
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 Chấu 3Inch/75mm Asaki AK-1037

Cảo 3 Chấu 3Inch/75mm Asaki AK-1037

MPN: AK-1037
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 120,120
2+ 110,511
10+ 105,706
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 Chấu 4Inch/100mm Asaki AK-1038

Cảo 3 Chấu 4Inch/100mm Asaki AK-1038

MPN: AK-1038
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 177,100
2+ 162,932
10+ 155,848
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 Chấu 6Inch/150mm Asaki AK-1039

Cảo 3 Chấu 6Inch/150mm Asaki AK-1039

MPN: AK-1039
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 266,420
2+ 245,107
4+ 234,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày