BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Size

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Cảo 2 chấu STANLEY 4 Inch (100mm) 70-750-S

Cảo 2 chấu STANLEY 4 Inch (100mm) 70-750-S

MPN: 70-750-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 600,820
2+ 552,755
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu STANLEY 6 Inch (150mm) 70-751-S

Cảo 2 chấu STANLEY 6 Inch (150mm) 70-751-S

MPN: 70-751-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,079,210
2+ 992,873
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-866-S

Cảo 2 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-866-S

MPN: 70-866-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,193,290
2+ 2,017,827
2+ 2,017,827
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-867-S

Cảo 2 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-867-S

MPN: 70-867-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,509,100
2+ 2,308,372
2+ 2,308,372
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-868-S

Cảo 2 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-868-S

MPN: 70-868-S
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,590,390
2+ 2,383,159
2+ 2,383,159
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp 3 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-875-S

Kẹp 3 chấu STANLEY 8 Inch (200mm) 70-875-S

MPN: 70-875-S
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,445,620
2+ 1,329,971
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp 3 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-876-S

Kẹp 3 chấu STANLEY 10 Inch (250mm) 70-876-S

MPN: 70-876-S
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,891,350
2+ 2,660,042
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp 3 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-877-S

Kẹp 3 chấu STANLEY 12 Inch (300mm) 70-877-S

MPN: 70-877-S
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,740,330
2+ 3,441,104
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C Maxstell, 50mm-2x33mm-1 5/16 Stanley 83-032K

Cảo chữ C Maxstell, 50mm-2x33mm-1 5/16 Stanley 83-032K

MPN: 83-032K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 73,920
5+ 68,006
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp kiểu chữ C 3 Inch  Stanley 83-033K

Kẹp kiểu chữ C 3 Inch Stanley 83-033K

MPN: 83-033K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 138,380
5+ 127,310
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C Maxstell, 100mm-4x75mm-3 Stanley 83-034K

Cảo chữ C Maxstell, 100mm-4x75mm-3 Stanley 83-034K

MPN: 83-034K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 200,640
5+ 184,589
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp kiểu chữ C 8 Inch  Stanley 83-036K

Kẹp kiểu chữ C 8 Inch Stanley 83-036K

MPN: 83-036K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 598,730
2+ 550,832
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1032

Cảo 2 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1032

MPN: AK-1032
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 69,740
5+ 64,161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1033

Cảo 2 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1033

MPN: AK-1033
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 104,500
5+ 96,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1034

Cảo 2 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1034

MPN: AK-1034
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 159,720
5+ 146,942
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu ASAKI 8inch/(200mm) AK-1035

Cảo 2 chấu ASAKI 8inch/(200mm) AK-1035

MPN: AK-1035
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 283,140
2+ 260,489
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 2 chấu ASAKI 10inch/(250mm) AK-1036

Cảo 2 chấu ASAKI 10inch/(250mm) AK-1036

MPN: AK-1036
Danh mục: Cảo 2 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 471,900
2+ 434,148
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1037

Cảo 3 chấu ASAKI 3inch/(75mm) AK-1037

MPN: AK-1037
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 88,550
5+ 81,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1038

Cảo 3 chấu ASAKI 4inch/(100mm) AK-1038

MPN: AK-1038
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 135,080
5+ 124,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo 3 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1039

Cảo 3 chấu ASAKI 6inch/(150mm) AK-1039

MPN: AK-1039
Danh mục: Cảo 3 Chấu
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 203,280
2+ 187,018
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày