BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Chiều Dài

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Size

Cảo Chữ C

Cảo Chữ C

Cảo chữ C Maxstell, 50mm-2x33mm-1 5/16 Stanley 83-032K

Cảo chữ C Maxstell, 50mm-2x33mm-1 5/16 Stanley 83-032K

MPN: 83-032K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 60,100.00
>=5  (Cái) 54,090.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp kiểu chữ C 3 Inch  Stanley 83-033K

Kẹp kiểu chữ C 3 Inch Stanley 83-033K

MPN: 83-033K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 112,400.00
>=5  (Cái) 101,160.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C Maxstell, 100mm-4x75mm-3 Stanley 83-034K

Cảo chữ C Maxstell, 100mm-4x75mm-3 Stanley 83-034K

MPN: 83-034K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 163,100.00
>=5  (Cái) 146,790.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kẹp kiểu chữ C 8 Inch  Stanley 83-036K

Kẹp kiểu chữ C 8 Inch Stanley 83-036K

MPN: 83-036K
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 486,600.00
>=2  (Cái) 437,940.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C ASAKI 1inch/(25mm) AK-6259

Cảo chữ C ASAKI 1inch/(25mm) AK-6259

MPN: AK-6259
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 63,600.00
>=10  (Cái) 57,240.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C ASAKI 2inch/(50mm) AK-6260

Cảo chữ C ASAKI 2inch/(50mm) AK-6260

MPN: AK-6260
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 119,100.00
>=10  (Cái) 107,190.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C ASAKI 3inch/(75mm) AK-6262

Cảo chữ C ASAKI 3inch/(75mm) AK-6262

MPN: AK-6262
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 172,700.00
>=5  (Cái) 155,430.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C ASAKI 4inch/(100mm) AK-6263

Cảo chữ C ASAKI 4inch/(100mm) AK-6263

MPN: AK-6263
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 515,500.00
>=5  (Cái) 463,950.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C ASAKI 5inch/(125mm) AK-6264

Cảo chữ C ASAKI 5inch/(125mm) AK-6264

MPN: AK-6264
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 328,000.00
>=5  (Cái) 295,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C ASAKI 6inch/(150mm) AK-6265

Cảo chữ C ASAKI 6inch/(150mm) AK-6265

MPN: AK-6265
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 479,000.00
>=5  (Cái) 431,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C ASAKI 8inch/(200mm) AK-6266

Cảo chữ C ASAKI 8inch/(200mm) AK-6266

MPN: AK-6266
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 782,000.00
>=5  (Cái) 703,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C ASAKI 10inch/(250mm) AK-6267

Cảo chữ C ASAKI 10inch/(250mm) AK-6267

MPN: AK-6267
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,328,000.00
>=2  (Cái) 1,195,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cảo chữ C ASAKI 12inch/(300mm) AK-6268

Cảo chữ C ASAKI 12inch/(300mm) AK-6268

MPN: AK-6268
Danh mục: Cảo Chữ C
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,950,000.00
>=2  (Cái) 3,555,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày