BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đèn Báo

Hiển Thị

Phạm Vi Kiểm Tra

Ứng Dụng

Xuất Xứ

Bút Thử Điện

Bút Thử Điện

Bút thử điện 150mm, (100-500V) 66-119

Bút thử điện 150mm, (100-500V) 66-119

MPN: 66-119
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 18,200.00
>=10  (Cái) 16,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút thử điện 178mm, (100-500V) 66-120

Bút thử điện 178mm, (100-500V) 66-120

MPN: 66-120
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 33,600.00
>=10  (Cái) 30,240.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút thử điện điện tử Stanley 66-133

Bút thử điện điện tử Stanley 66-133

MPN: 66-133
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 86,400.00
>=10  (Cái) 77,760.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút thử điện điện tử Stanley 66-137

Bút thử điện điện tử Stanley 66-137

MPN: 66-137
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 36,400.00
>=10  (Cái) 32,760.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Tua vít thử điện Kingtony DL6CB02

Tua vít thử điện Kingtony DL6CB02

MPN: DL6CB02
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 21,300.00
>=10  (Cái) 19,170.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện ANEX No.1035-L

Bút Thử Điện ANEX No.1035-L

MPN: No.1035-L
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 144,900.00
>=2  (Cái) 134,757.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Bút Thử Điện ANEX No.1035‐A

Bút Thử Điện ANEX No.1035‐A

MPN: No.1035‐A
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 179,600.00
>=2  (Cái) 167,028.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Bút Thử Điện 6 Mũi ANEX No.1095‐H

Bút Thử Điện 6 Mũi ANEX No.1095‐H

MPN: No.1095‐H
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 299,200.00
>=2  (Cái) 278,256.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Bút Thử Điện 6 Mũi ANEX No.1095‐L

Bút Thử Điện 6 Mũi ANEX No.1095‐L

MPN: No.1095‐L
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 309,700.00
>=2  (Cái) 288,021.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Bút Thử Điện Hiển Thị Đèn LED ANEX No.2036-L

Bút Thử Điện Hiển Thị Đèn LED ANEX No.2036-L

MPN: No.2036-L
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 166,000.00
>=2  (Cái) 154,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Bút Thử Điện ANEX No.2036‐A

Bút Thử Điện ANEX No.2036‐A

MPN: No.2036‐A
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 309,700.00
>=2  (Cái) 288,021.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Bút Thử Điện Cảm Ứng Hiển Thị Đèn LED Và Âm Thanh ANEX No.2145-L

Bút Thử Điện Cảm Ứng Hiển Thị Đèn LED Và Âm Thanh ANEX No.2145-L

MPN: No.2145-L
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 416,100.00
>=2  (Cái) 386,973.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày