BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hiển Thị

Phạm Vi Kiểm Tra

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Bút Thử Điện

Bút Thử Điện

Bút Thử Điện 150mm (100-500V) Stanley 66-119

Bút Thử Điện 150mm (100-500V) Stanley 66-119

MPN: 66-119
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,440
25+ 20,645
50+ 19,747
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện 178mm (100-500V) Stanley 66-120

Bút Thử Điện 178mm (100-500V) Stanley 66-120

MPN: 66-120
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 41,470
25+ 38,152
50+ 36,494
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện Điện Tử Stanley 66-133

Bút Thử Điện Điện Tử Stanley 66-133

MPN: 66-133
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 132,990
2+ 122,351
10+ 117,031
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện Điện Tử Stanley 66-137

Bút Thử Điện Điện Tử Stanley 66-137

MPN: 66-137
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 55,990
10+ 51,511
20+ 49,271
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ Vít Thử Điện 6 Chi Tiết Champion NO:4400-B 

Bộ Vít Thử Điện 6 Chi Tiết Champion NO:4400-B 

MPN: CPNO-4400-B
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 271,502
2+ 249,782
4+ 238,922
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện 6 Chi Tiết Champion NO:7700

Bút Thử Điện 6 Chi Tiết Champion NO:7700

MPN: CPNO-7700
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 78,386
10+ 72,115
20+ 68,980
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Tua Vít Thử Điện Kingtony DL6CB02

Tua Vít Thử Điện Kingtony DL6CB02

MPN: DL6CB02
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,260
25+ 26,919
50+ 25,749
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện Anex No.1035-L

Bút Thử Điện Anex No.1035-L

MPN: No.1035-L
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 196,350
2+ 180,642
10+ 172,788
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện 6 Mũi Anex No.1095‐H

Bút Thử Điện 6 Mũi Anex No.1095‐H

MPN: No.1095‐H
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 405,790
2+ 373,327
4+ 357,095
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện 6 Mũi Anex No.1095‐L

Bút Thử Điện 6 Mũi Anex No.1095‐L

MPN: No.1095‐L
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 417,560
2+ 384,155
4+ 367,453
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện Anex No.2036-A

Bút Thử Điện Anex No.2036-A

MPN: No.2036-A
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 417,560
2+ 384,155
4+ 367,453
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện Hiển Thị Đèn Led Anex No.2036-L

Bút Thử Điện Hiển Thị Đèn Led Anex No.2036-L

MPN: No.2036-L
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 226,490
2+ 208,371
10+ 199,311
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện Anex No.2036‐A

Bút Thử Điện Anex No.2036‐A

MPN: No.2036‐A
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 381,590
2+ 351,063
4+ 335,799
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bút Thử Điện Cảm Ứng Hiển Thị Đèn Led Và Âm Thanh Anex No.2145-L

Bút Thử Điện Cảm Ứng Hiển Thị Đèn Led Và Âm Thanh Anex No.2145-L

MPN: No.2145-L
Danh mục: Bút Thử Điện
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 573,320
2+ 527,455
4+ 504,522
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày