MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Xử Lý Bề Mặt
Tiêu Chuẩn

Bulong 8.8 đen DIN933 M10x20 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN933 M10x20 ren nhuyễn

B01M1002020TD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN933 M10x25 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN933 M10x25 ren nhuyễn

B01M1002025TD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.600,00 ₫
50+ (Con) 2.700,00 ₫
500+ (Con) 2.340,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 225 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN933 M10x30 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN933 M10x30 ren nhuyễn

B01M1002030TD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.700,00 ₫
50+ (Con) 2.775,00 ₫
500+ (Con) 2.405,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 20 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN933 M10x35 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN933 M10x35 ren nhuyễn

B01M1002035TD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.100,00 ₫
50+ (Con) 6.075,00 ₫
500+ (Con) 5.265,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 220 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x40 Bước 1.25Category: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x40 Bước 1.25

B01M1002040PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
50+ (Con) 3.075,00 ₫
500+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 20 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN933 M10x40 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN933 M10x40 ren nhuyễn

B01M1002040TD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.500,00 ₫
50+ (Con) 3.375,00 ₫
500+ (Con) 2.925,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 180 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x50 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x50 ren nhuyễn

B01M1002050PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.900,00 ₫
50+ (Con) 3.675,00 ₫
500+ (Con) 3.185,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 10 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 mạ kẽm DIN931 M10x50 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 mạ kẽm DIN931 M10x50 ren nhuyễn

B01M1002050PD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 70 Con
Leadtime dự kiến
Liên hệ
Bulong 8.8 mạ kẽm DIN933 M10x50 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 mạ kẽm DIN933 M10x50 ren nhuyễn

B01M1002050TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.900,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
Liên hệ
Bulong 8.8 đen DIN931 M10x60 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN931 M10x60 ren nhuyễn

B01M1002060PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.500,00 ₫
50+ (Con) 8.625,00 ₫
500+ (Con) 7.475,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong 10.9 đen DIN931 M10x65 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 10.9 đen DIN931 M10x65 ren nhuyễn

B01M1002065PE10
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.000,00 ₫
50+ (Con) 6.000,00 ₫
500+ (Con) 5.200,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong 8.8 đen DIN933 M12x25 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN933 M12x25 ren nhuyễn

B01M1202025TD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.200,00 ₫
50+ (Con) 2.400,00 ₫
500+ (Con) 2.080,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M12x30 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN931 M12x30 ren nhuyễn

B01M1202030PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.200,00 ₫
50+ (Con) 3.900,00 ₫
500+ (Con) 3.380,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN933 M12x30 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN933 M12x30 ren nhuyễn

B01M1202030TD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.300,00 ₫
50+ (Con) 3.975,00 ₫
500+ (Con) 3.445,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M12x40 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN931 M12x40 ren nhuyễn

B01M1202040PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.300,00 ₫
50+ (Con) 3.975,00 ₫
500+ (Con) 3.445,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN933 M12x40 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN933 M12x40 ren nhuyễn

B01M1202040TD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.700,00 ₫
50+ (Con) 5.025,00 ₫
500+ (Con) 4.355,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 50 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 mạ kẽm DIN933 M12x40 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 mạ kẽm DIN933 M12x40 ren nhuyễn

B01M1202040TD20
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.259,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
Liên hệ
Bulong 8.8 đen DIN931 M12x50 Bước 1.25Category: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN931 M12x50 Bước 1.25

B01M1202050PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.800,00 ₫
50+ (Con) 5.850,00 ₫
500+ (Con) 5.070,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong 8.8 đen DIN933 M12x1.25x50 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN933 M12x1.25x50 ren nhuyễn

B01M1202050TD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.800,00 ₫
25+ (Con) 9.600,00 ₫
250+ (Con) 8.320,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong 8.8 đen DIN931 M12x60 ren nhuyễnCategory: Bulong Ren Mịn (Fine Thread)

Bulong 8.8 đen DIN931 M12x60 ren nhuyễn

B01M1202060PD10
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.300,00 ₫
25+ (Con) 6.975,00 ₫
250+ (Con) 6.045,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 180 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày