BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính Đầu

Khối Lượng

Tên Sản Phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Búa

Búa

Búa nhổ đinh cán sắt stanley 16oz/450g

Búa nhổ đinh cán sắt stanley 16oz/450g

MPN: 51-071
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 187,100.00
>=3  (Cái) 177,745.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa stanley 20oz

Búa stanley 20oz

MPN: 51-072
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 200,000.00
>=3  (Cái) 190,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa nhổ đinh cán sắt stanley 16oz/450g

Búa nhổ đinh cán sắt stanley 16oz/450g

MPN: 51-081
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 189,700.00
>=3  (Cái) 180,215.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa nhổ đinh cán sắt stanley 20oz/570g

Búa nhổ đinh cán sắt stanley 20oz/570g

MPN: 51-082
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 232,600.00
>=3  (Cái) 220,970.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa đinh stanley 16oz

Búa đinh stanley 16oz

MPN: 51-271
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 137,300.00
>=6  (Cái) 130,435.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa đinh stanley 16oz

Búa đinh stanley 16oz

MPN: 51-339
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 104,700.00
>=6  (Cái) 99,465.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 13oz

Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 13oz

MPN: 51-369
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 117,600.00
>=6  (Cái) 111,720.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 16oz

Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 16oz

MPN: 51-370
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 117,600.00
>=6  (Cái) 111,720.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 20oz

Búa nhổ đinh cán gỗ stanley 20oz

MPN: 51-371
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 138,200.00
>=6  (Cái) 131,290.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa nhổ đinh tay cầm gỗ Hexagonal stanley 13oz

Búa nhổ đinh tay cầm gỗ Hexagonal stanley 13oz

MPN: 51-373
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 103,800.00
>=6  (Cái) 98,610.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa Stanley 20oz

Búa Stanley 20oz

MPN: 51-374
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 127,000.00
>=6  (Cái) 120,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa cán sợi thủy tinh Stanley 16oz

Búa cán sợi thủy tinh Stanley 16oz

MPN: 51-391
Danh mục: Búa Nhổ Đinh
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 173,400.00
>=6  (Cái) 164,730.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa đầu tròn Stanley 8oz/230g

Búa đầu tròn Stanley 8oz/230g

MPN: 54-189
Danh mục: Búa Đầu Tròn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 139,000.00
>=6  (Cái) 132,050.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa đầu tròn Stanley 12oz/340g

Búa đầu tròn Stanley 12oz/340g

MPN: 54-190
Danh mục: Búa Đầu Tròn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 163,100.00
>=6  (Cái) 154,945.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa đầu tròn Stanley 16oz/450g

Búa đầu tròn Stanley 16oz/450g

MPN: 54-191
Danh mục: Búa Đầu Tròn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 178,500.00
>=6  (Cái) 169,575.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa đầu tròn Stanley 24oz/680g

Búa đầu tròn Stanley 24oz/680g

MPN: 54-192
Danh mục: Búa Đầu Tròn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 219,700.00
>=3  (Cái) 208,715.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa đầu tròn Stanley32oz/910g

Búa đầu tròn Stanley32oz/910g

MPN: 54-193
Danh mục: Búa Đầu Tròn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 256,600.00
>=3  (Cái) 243,770.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa đàu nhựa Stanley 22MM

Búa đàu nhựa Stanley 22MM

MPN: 56-112
Danh mục: Búa Nhựa
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 184,500.00
>=3  (Cái) 175,275.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa đàu nhựa Stanley 28MM

Búa đàu nhựa Stanley 28MM

MPN: 56-113-S
Danh mục: Búa Nhựa
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 208,500.00
>=3  (Cái) 198,075.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Búa nhựa Stanley 35mm

Búa nhựa Stanley 35mm

MPN: 56-114
Danh mục: Búa Nhựa
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 404,200.00
>=2  (Cái) 383,990.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày