MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Lăn sơn - bông lăn Stanley 7''Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Lăn sơn - bông lăn Stanley 7''

0-29-259
Số lượng Giá
1+ (Cái) 28.300,00 ₫
12+ (Cái) 26.885,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Lăn sơn bộ 7'' StanleyCategory: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Lăn sơn bộ 7'' Stanley

1-29-1964
Số lượng Giá
1+ (Cái) 73.800,00 ₫
12+ (Cái) 70.110,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bông sơn mini Stanley 4"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Bông sơn mini Stanley 4"

2-29-078
Số lượng Giá
1+ (Cái) 21.500,00 ₫
12+ (Cái) 20.425,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Lăn sơn Stanley 4''Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Lăn sơn Stanley 4''

2-29-0816
Số lượng Giá
1+ (Cái) 31.800,00 ₫
12+ (Cái) 30.210,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cọ sơn - Allmaster Stanley 3/4"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cọ sơn - Allmaster Stanley 3/4"

29-030
Số lượng Giá
1+ (Cái) 14.600,00 ₫
12+ (Cái) 13.870,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cọ sơn - Allmaster Stanley 1"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cọ sơn - Allmaster Stanley 1"

29-031
Số lượng Giá
1+ (Cái) 30.000,00 ₫
12+ (Cái) 28.500,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cọ sơn - Allmaster Stanley 1-1/2''Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cọ sơn - Allmaster Stanley 1-1/2''

29-032
Số lượng Giá
1+ (Cái) 35.200,00 ₫
12+ (Cái) 33.440,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cọ sơn - Allmaster Stanley 2"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cọ sơn - Allmaster Stanley 2"

29-033
Số lượng Giá
1+ (Cái) 56.600,00 ₫
12+ (Cái) 53.770,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cọ sơn - Allmaster Stanley 2-1/2''Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cọ sơn - Allmaster Stanley 2-1/2''

29-034
Số lượng Giá
1+ (Cái) 72.900,00 ₫
12+ (Cái) 69.255,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cọ sơn - Allmaster Stanley 3"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cọ sơn - Allmaster Stanley 3"

29-035
Số lượng Giá
1+ (Cái) 118.400,00 ₫
6+ (Cái) 112.480,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cọ sơn - Allmaster Stanley 4"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cọ sơn - Allmaster Stanley 4"

29-036
Số lượng Giá
1+ (Cái) 137.300,00 ₫
6+ (Cái) 130.435,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cán sơn hoàn thiện Stanley 9"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cán sơn hoàn thiện Stanley 9"

29-069
Số lượng Giá
1+ (Cái) 92.700,00 ₫
12+ (Cái) 88.065,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Lăn sơn - cán lăn Stanley 4"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Lăn sơn - cán lăn Stanley 4"

29-086
Số lượng Giá
1+ (Cái) 30.000,00 ₫
12+ (Cái) 28.500,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bông sơn Stanley 4" vỉ 10 cáiCategory: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Bông sơn Stanley 4" vỉ 10 cái

29-094
Số lượng Giá
1+ (Cái) 134.700,00 ₫
6+ (Cái) 127.965,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cán sơn hoàn thiện Stanley 9"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cán sơn hoàn thiện Stanley 9"

29-400
Số lượng Giá
1+ (Cái) 80.700,00 ₫
12+ (Cái) 76.665,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cán sơn hoàn thiện Stanley 9"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cán sơn hoàn thiện Stanley 9"

29-401
Số lượng Giá
1+ (Cái) 78.100,00 ₫
12+ (Cái) 74.195,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bộ khay bông cán sơn StanleyCategory: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Bộ khay bông cán sơn Stanley

29-480
Số lượng Giá
1+ (Cái) 66.100,00 ₫
12+ (Cái) 62.795,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Bộ lăn sơn Stanley 7" hoàn thiệnCategory: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Bộ lăn sơn Stanley 7" hoàn thiện

29-493
Số lượng Giá
1+ (Cái) 63.500,00 ₫
12+ (Cái) 60.325,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cán sơn hoàn thiện Stanley 7"Category: Sơn - Keo - Bôi Trơn, Keo Khóa Ren Loctite, Sơn - Paint, Sơn Xịt ATM, Dog X66, Vaseline, ...

Cán sơn hoàn thiện Stanley 7"

29-494
Số lượng Giá
1+ (Cái) 70.400,00 ₫
12+ (Cái) 66.880,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Cán sơn hoàn thiện Stanley 4"Category: Bông Lăn - Cán Lăn Sơn

Cán sơn hoàn thiện Stanley 4"

29-814
Số lượng Giá
1+ (Cái) 35.200,00 ₫
12+ (Cái) 33.440,00 ₫
Mua tối thiểu 6
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày