MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Băng Keo Simili

Băng Keo Simili

Băng Keo Simili Màu Xanh Dương  Khổ 36mm x 48m Lg Danh mục: Băng Keo Simili

Băng Keo Simili Màu Xanh Dương Khổ 36mm x 48m Lg

6104E36L48BL
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 5.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 30 ngày
Băng Keo Simili Màu Xanh Lá Khổ 36mm x 48m Lg Danh mục: Băng Keo Simili

Băng Keo Simili Màu Xanh Lá Khổ 36mm x 48m Lg

6104E36L48GR
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 5.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 30 ngày
Băng Keo Simili Màu Đỏ Khổ 36mm x 48m Lg Danh mục: Băng Keo Simili

Băng Keo Simili Màu Đỏ Khổ 36mm x 48m Lg

6104E36L48RED
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 7.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 30 ngày
Băng Keo Simili Màu Vàng Khổ 36mm x 48m Lg Danh mục: Băng Keo Simili

Băng Keo Simili Màu Vàng Khổ 36mm x 48m Lg

6104E36L48YEL
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 7.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 30 ngày
Băng Keo Simili Màu Xanh Dương  Khổ 48mm x 48m Lg Danh mục: Băng Keo Simili

Băng Keo Simili Màu Xanh Dương Khổ 48mm x 48m Lg

6104E50L48BL
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 7.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 3 ngày
Băng Keo Simili Màu Xanh Lá Khổ 48mm x 48m Lg Danh mục: Băng Keo Simili

Băng Keo Simili Màu Xanh Lá Khổ 48mm x 48m Lg

6104E50L48GR
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 7.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 3 ngày
Băng Keo Simili Màu Đỏ Khổ 48mm x 48m Lg Danh mục: Băng Keo Simili

Băng Keo Simili Màu Đỏ Khổ 48mm x 48m Lg

6104E50L48RED
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 7.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 3 ngày
Băng Keo Simili Màu Vàng Khổ 48mm x 48m Lg Danh mục: Băng Keo Simili

Băng Keo Simili Màu Vàng Khổ 48mm x 48m Lg

6104E50L48YEL
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 5.300,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Xuất kho trong 3 ngày
Băng Keo Simili Màu Xanh Lá Khổ Danh mục: Băng Keo Simili

Băng Keo Simili Màu Xanh Lá Khổ

VT0001000
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 5.500,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cuộn
Tồn kho 55 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 30 ngày