BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Bề Rộng

Chiều Dài

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Màu Sắc

Băng Keo Giấy

Băng Keo Giấy

Băng keo giấy bảng 25mm x 12m Lg

Băng keo giấy bảng 25mm x 12m Lg

MPN: 6101E25L12
Danh mục: Băng Keo Giấy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 9,756.00
>=12  (Cuộn) 7,804.80
>=240  (Cuộn) 6,829.20
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cuộn

Tồn kho: 284 cuộn có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Băng Keo Giấy Khổ 50mm x 12m Lg

Băng Keo Giấy Khổ 50mm x 12m Lg

MPN: 6101E50L12
Danh mục: Băng Keo Giấy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 16,704.00
>=6  (Cuộn) 13,363.20
>=120  (Cuộn) 11,692.80
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cuộn

Tồn kho: 39 cuộn có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)