BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Bề Rộng

Chiều Dài

Loại Sản Phẩm

Khối Lượng

Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Đục Khổ W48x100Yard (1,2kg)

Băng Keo Đục Khổ W48x100Yard (1,2kg)

MPN: VT0000001
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 19,746.00
>=6  (Cuộn) 15,796.80
>=120  (Cuộn) 13,822.20
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cuộn

Tồn kho: 13 cuộn có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Băng Keo Đục Khổ W48x200Yard (Lõi 5mm, 2Kg/Cây)

Băng Keo Đục Khổ W48x200Yard (Lõi 5mm, 2Kg/Cây)

MPN: VT0000003
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 37,134.00
>=6  (Cuộn) 29,707.20
>=120  (Cuộn) 25,993.80
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cuộn

Tồn kho: 48 cuộn có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Băng Keo Trong Khổ 48x200 (Lõi 5mm, 2kg/Cây 6 Cuộn)

Băng Keo Trong Khổ 48x200 (Lõi 5mm, 2kg/Cây 6 Cuộn)

MPN: VT0000006
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 37,134.00
>=6  (Cuộn) 29,707.20
>=120  (Cuộn) 25,993.80
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Trong Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)

Băng Keo Trong Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)

MPN: VT0000007
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 46,584.00
>=5  (Cuộn) 37,267.20
>=100  (Cuộn) 32,608.80
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Đục Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)

Băng Keo Đục Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)

MPN: VT0000008
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 46,584.00
>=5  (Cuộn) 37,267.20
>=100  (Cuộn) 32,608.80
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cuộn

Tồn kho: 90 cuộn có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Băng Keo Trong Khổ W48x100Yard (Cây 6 Cuộn, 1.2 Kg)

Băng Keo Trong Khổ W48x100Yard (Cây 6 Cuộn, 1.2 Kg)

MPN: VT0000009
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 19,746.00
>=6  (Cuộn) 15,796.80
>=120  (Cuộn) 13,822.20
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cuộn

Tồn kho: 49 cuộn có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)