MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Dán Thùng

-Tất cả băng keo opp dán thùng cũa Mecsu đều có lỏi giấy 5li

-Màu : vàng đục và trong

-Độ dài yard: 0,91mét (vd: 200yard= 182 mét)

-Cân nặng: 100yard (1,2kg), 200yard (2kg)

-Độ dính và độ dày màng keo: 48 mic ( 27mic là độ dày keo- 21mic là độ dính cũa keo)


Bề Rộng
Khối Lượng
Chiều Dài
Loại Sản Phẩm

Băng Keo Đục Khổ W48x100Yard (1,2kg)Danh mục: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Đục Khổ W48x100Yard (1,2kg)

VT0000001
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 15.795,00 ₫
6+ (Cuộn) 12.636,00 ₫
120+ (Cuộn) 11.056,50 ₫
Mua tối thiểu 3 cuộn
Tồn kho 21 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Băng Keo Đục Khổ W48x200Yard (Lõi 5mm, 2Kg/Cây)Danh mục: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Đục Khổ W48x200Yard (Lõi 5mm, 2Kg/Cây)

VT0000003
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 29.700,00 ₫
6+ (Cuộn) 23.760,00 ₫
120+ (Cuộn) 20.790,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cuộn
Tồn kho 48 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Băng Keo Trong Khổ 48x200 (Lõi 5mm, 2kg/Cây 6 Cuộn)Danh mục: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Trong Khổ 48x200 (Lõi 5mm, 2kg/Cây 6 Cuộn)

VT0000006
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 29.700,00 ₫
6+ (Cuộn) 23.760,00 ₫
120+ (Cuộn) 20.790,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cuộn
Tồn kho 208 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Băng Keo Trong Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)Danh mục: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Trong Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)

VT0000007
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 37.260,00 ₫
5+ (Cuộn) 29.808,00 ₫
100+ (Cuộn) 26.082,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cuộn
Tồn kho 10 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Băng Keo Đục Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)Danh mục: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Đục Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)

VT0000008
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 37.260,00 ₫
5+ (Cuộn) 29.808,00 ₫
100+ (Cuộn) 26.082,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cuộn
Tồn kho 90 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Băng Keo Trong Khổ W48x100Yard (Cây 6 Cuộn, 1.2 Kg)Danh mục: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Trong Khổ W48x100Yard (Cây 6 Cuộn, 1.2 Kg)

VT0000009
Giá theo số lượng .
1+ (Cuộn) 16.740,00 ₫
6+ (Cuộn) 13.392,00 ₫
120+ (Cuộn) 11.718,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cuộn
Tồn kho 39 cuộn, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày