MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Băng Keo Dán Thùng

-Tất cả băng keo opp dán thùng cũa Mecsu đều có lỏi giấy 5li

-Màu : vàng đục và trong

-Độ dài yard: 0,91mét (vd: 200yard= 182 mét)

-Cân nặng: 100yard (1,2kg), 200yard (2kg)

-Độ dính và độ dày màng keo: 48 mic ( 27mic là độ dày keo- 21mic là độ dính cũa keo)


Loại Sản Phẩm
Chiều Dài
Bề Rộng
Khối Lượng

Băng Keo Đục Khổ W48x100Yard (1,2kg)Category: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Đục Khổ W48x100Yard (1,2kg)

VT0000001
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 10.000,00 ₫
6+ (Cuộn) 8.000,00 ₫
120+ (Cuộn) 7.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 876 Cuộn
Leadtime
2 ngày
Băng Keo Đục Khổ W48x200Yard (Lõi 5mm, 2Kg/Cây)Category: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Đục Khổ W48x200Yard (Lõi 5mm, 2Kg/Cây)

VT0000003
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 19.000,00 ₫
6+ (Cuộn) 15.200,00 ₫
120+ (Cuộn) 13.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 216 Cuộn
Leadtime
2 ngày
Băng Keo Trong Khổ 48x200 (Lõi 5mm, 2kg/Cây 6 Cuộn)Category: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Trong Khổ 48x200 (Lõi 5mm, 2kg/Cây 6 Cuộn)

VT0000006
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 19.000,00 ₫
6+ (Cuộn) 15.200,00 ₫
120+ (Cuộn) 13.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 384 Cuộn
Leadtime
2 ngày
Băng Keo Trong Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)Category: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Trong Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)

VT0000007
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 24.000,00 ₫
5+ (Cuộn) 19.200,00 ₫
100+ (Cuộn) 16.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 175 Cuộn
Leadtime
2 ngày
Băng Keo Đục Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)Category: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Đục Khổ W60x200Yard (Lõi 5mm, 2kg/Cây)

VT0000008
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 24.000,00 ₫
5+ (Cuộn) 19.200,00 ₫
100+ (Cuộn) 16.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 465 Cuộn
Leadtime
2 ngày
Băng Keo Trong Khổ W48x100Yard (Cây 6 Cuộn, 1.2 Kg)Category: Băng Keo Dán Thùng

Băng Keo Trong Khổ W48x100Yard (Cây 6 Cuộn, 1.2 Kg)

VT0000009
Số lượng Giá
1+ (Cuộn) 10.000,00 ₫
6+ (Cuộn) 8.000,00 ₫
120+ (Cuộn) 7.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 384 Cuộn
Leadtime
2 ngày