BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước (L)

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Xuất Xứ

Xử Lý Bề Mặt

Bản lề nhôm dài màu sáng S21xP25 (HHPSNL5)

Bản lề nhôm dài màu sáng S21xP25 (HHPSNL5)

MPN: HG005A05
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 107,030
10+ 96,327
50+ 85,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm dài màu sáng S32xP30 (HHPSNL6)

Bản lề nhôm dài màu sáng S32xP30 (HHPSNL6)

MPN: HG005A06
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 107,030
10+ 96,327
50+ 85,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm dài màu sáng S42xP43 (HHPSNL8)

Bản lề nhôm dài màu sáng S42xP43 (HHPSNL8)

MPN: HG005A08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 178,420
10+ 160,578
50+ 142,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm dài màu sáng S47xP43 (HHPSNL8-45)

Bản lề nhôm dài màu sáng S47xP43 (HHPSNL8-45)

MPN: HG005A08-45
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 178,420
10+ 160,578
50+ 142,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm dài màu đen S21xP25 (HHPBSNL5)

Bản lề nhôm dài màu đen S21xP25 (HHPBSNL5)

MPN: HG005B05
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 107,030
10+ 96,327
50+ 85,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm dài màu đen S32xP30 (HHPBSNL6)

Bản lề nhôm dài màu đen S32xP30 (HHPBSNL6)

MPN: HG005B06
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 107,030
10+ 96,327
50+ 85,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm dài màu đen S42xP43 (HHPBSNL8)

Bản lề nhôm dài màu đen S42xP43 (HHPBSNL8)

MPN: HG005B08
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 178,420
10+ 160,578
50+ 142,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề nhôm dài màu đen S47xP43 (HHPBSNL8-45)

Bản lề nhôm dài màu đen S47xP43 (HHPBSNL8-45)

MPN: HG005B08-45
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 178,420
10+ 160,578
50+ 142,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày