BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước (L)

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Xuất Xứ

Xử Lý Bề Mặt

Bản lề chặn góc 120 độ S21xP25 (HHPSNH6)

Bản lề chặn góc 120 độ S21xP25 (HHPSNH6)

MPN: HG003-06120
Danh mục: Bản Lề Chặn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 115,280
10+ 103,752
50+ 92,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề chặn góc 135 độ S32xP30 (HHPSNH6)

Bản lề chặn góc 135 độ S32xP30 (HHPSNH6)

MPN: HG003-06135
Danh mục: Bản Lề Chặn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 115,280
10+ 103,752
50+ 92,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề chặn góc 150 độ S42xP37 (HHPSNH6)

Bản lề chặn góc 150 độ S42xP37 (HHPSNH6)

MPN: HG003-06150
Danh mục: Bản Lề Chặn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 115,280
10+ 103,752
50+ 92,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề chặn góc 120 độ S47xP43 (HHPSNH8)

Bản lề chặn góc 120 độ S47xP43 (HHPSNH8)

MPN: HG003-08120
Danh mục: Bản Lề Chặn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 148,060
10+ 133,254
50+ 118,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề chặn góc 135 độ S21xP25 (HHPSNH8)

Bản lề chặn góc 135 độ S21xP25 (HHPSNH8)

MPN: HG003-08135
Danh mục: Bản Lề Chặn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 148,060
10+ 133,254
50+ 118,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Bản lề chặn góc 150 độ S32xP30 (HHPSNH8)

Bản lề chặn góc 150 độ S32xP30 (HHPSNH8)

MPN: HG003-08150
Danh mục: Bản Lề Chặn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 148,060
10+ 133,254
50+ 118,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 7 ngày