BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Tự Khoan

Vít Tự Khoan

Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x25mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442025A1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 283,388 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x30mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442030A1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 320,513 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (980-1000 Con) 4.2x40mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442040A1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 392,288 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (495-500 Con) 4.2x50mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442050A500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 258,638 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Đuôi Cá Đầu Dù Thép Xi Dinosaur (480-500 Con) 4.2x60mm (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V0442060A500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 300,713 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 19mm

Mã sản phẩm: V0248019X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 861 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 25mm

Mã sản phẩm: V0248025X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 871 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 32mm

Mã sản phẩm: V0248032X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 968 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 38mm

Mã sản phẩm: V0248038X00
Đặt hàng tối thiểu: 200 Con / Chẵn 200 Con
Giá online: 1,097 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 45mm

Mã sản phẩm: V0248045X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,346 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 50mm

Mã sản phẩm: V0248050X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,574 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 60mm

Mã sản phẩm: V0248060X00
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 2,015 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tole Đầu Lục Giác Inox 410 #12 x 75mm

Mã sản phẩm: V0248075X00
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,388 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x13 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242013X00
Đặt hàng tối thiểu: 500 Con / Chẵn 500 Con
Giá online: 446 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x16 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242016X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 689 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x19 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242019X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 493 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x25 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242025X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 834 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x32 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242032X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 644 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x38 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242038X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 780 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Tự Khoan Đầu Tròn Inox 410 M4.2x45 (#8-18TPI)

Mã sản phẩm: V1242045X00
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 812 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
support_icon